Nyheter » Nyheter

Kategori: Nyheter

Region Kronoberg söker Konsthandläggare

I tjänsten ingår i huvudsak följande arbetsuppgifter:
• inköp och beställning av konstnärlig gestaltning till Region Kronobergs verksamheter,
• dialog och planering med berörda verksamheter,
• placering av konst i regionens verksamheter,
• medverkande i byggnadsanknutna gestaltningsprojekt,
• registrering, dokumentation och fotografering av konsten,
• vård, konservering och renovering av verk,
• omvärldsbevakning inom konstområdet,
• tillgängliggöra och kommunicera konsten genom pedagogiska insatser till personal och allmänhet.

Konsthandläggarfunktionen organiseras inom kulturstab tillsammans med bild- och formutveckling.

Läs mer HÄR

Kampen i Kronoberg – En sammanfattning

Kampen i Kronoberg – En sammanfattning

Angående intresseanmälan att deltaga i upphandling till Psykiatrin i Växjö.

Sedan början på juni har det rått konflikttillstånd mellan konstnärskåren, framför allt i Småland, och region Kronoberg. Allt har sin rot i en dåligt formulerad upphandling. En upphandling med annonsering och intresseanmälan. I villkoren har man definierat krav på deltagande med: tre års högskolestudier. Inget mer. Till att börja med trodde vi ( KCSyd, Smålands Konstnärsförbund och KRO i Kronoberg) att det var ett förbiseende, men icke. Pernilla Jönsson (Pelle Jöns !) hävdar att akademisk utbildning är en garant för kvalitet och erfarenhet  i offentlig gestaltning.

I stället förhåller det sig så här: Om man gör ett litet tillägg: eller motsvarande yrkesverksamhet, vet man att man får just erfarna konstnärer som sökande. Vi påpekade naturligtvis detta men möttes av totalt oförstående. Är Pernilla Jönsson överhuvudtaget insatt i konstnärens verklighet? Är någon på kulturavdelningen insatt? Är det inte efterfrågat referensmaterial som är avgörande?

Detta betyder att en stor del av konstnärskåren inte har rätt att deltaga. Det kan vi inte acceptera. Det strider mot Likabehandling, ett av LOU´s viktigaste kriterier.

Vi har anmält upphandlingen till Diskrimineringsombudsmannen för att kravet på inhibition skall genomföras och upphandlingen göras om. 

En anmälan har också gjorts till konkurrensverket med samma syfte.

Vi har skriftligen anmält vår inställning till kulturavdelningen på regionen. Första gången försökte man smussla bort vårt inlägg!!, men det togs upp utan att vara diariefört. Vi har gjort ett omtag och gjort ny skrivelse. Den har figurerat i Smålandsposten, där för övrigt flera artiklar i ärendet förekommit. Sveriges Radio har också sänt.

Det visar sig att den konsult som ligger bakom upphandlingen också fått regionens förtroende t.o.m. 2018. Talar inte verkligheten sitt tydliga språk? Dessutom är konsulten Stockholmsbaserad och har ingen insikt i förhållandena här! Efter en tveksam upphandling, där hon anställdes, fick hon hand om psykiatriupphandlingen. 

I en av tidningsartiklarna uttalade sig Gustav Hammargren vid Upphandlingsmyndigheten och kommenterade problematiken.

Det finns inget hinder att ändra behörighetskrav/kvalificeringskrav såvida det inte förändrar upphandlingens art.

Men enligt Ragnar Lindberg, ordf. regionens kulturnämnd, kommer man inte att justera skrivningen under upphandlingens gång? Det är väl just då man skall ändra! 

Vi kan inte förstå denna halsstarrighet. Det ligger kanske en kennel begraven? Eller kanske okunskap i upphandligsarbete? Vi kan bara konstatera att KC´s konsulter inte hade åstadkommit såna här tveksamma skrivningar.

Finns det ekonomiska faktorer inblandade? Konstpool är absolut inte gratis. Ryktet går men vi har inga säkra siffror.

Finns det någon som kan svara på varför det skulle vara bättre att använda kommersiella aktiebolag i konst-branschen baserade i Stockholm framför våra egna konstnärsstyrda organisationer och verksamheter? 

Ett illasinnat angrepp på KC har gjorts av Ragna Berlin (VD Konstpool AB) och Åsa-Viktoria Wihlborg (VD Artplatform AB). Under ett möte med Konstnärspolitiska Utredningen påstår dom att Konstnärscentrum får bidrag för att skapa jobb åt sina konstkonsulter. Inget kan  vara mer felaktigt! KC får bidrag för att skapa arbetstillfällen åt konstnärskåren. 

De som region Kronoberg anställt är just desamma Åsa-Viktoria Wihlborg och Ragna Berlin som figurerar i Växjö. Vi förordar att en ny konstkonsult erbjuds arbete och att ett nytt upphandlingssystem används i region Kronoberg. KCSyd har efter kontakter med Konstnärspolitiska Utredningen rättat till de lögnaktiga påståendena kring Konstnärscentrums bidrag. (fake news?).

En annan infallsvinkel på detta.

Region Kronoberg har alltid varit intresserad av konstnärskårens åsikter och synpunkter. Vi har haft en god kommunikation här. Men vi kan kallt konstatera att det gäller inte längre. Vi kan inte som organisationer acceptera att våra medlemmar diskrimineras enbart på grund av geografiska skäl. I samrådsgrupper har problemen med att få konstnärer att stanna i Kronoberg diskuterats. Den policy som regionen nu anammar verkar i rakt motsatt riktning.

Vi skall tydligen outsourcas till Stockholm. 

Detta missförhållande har för övrigt också gällt regionens inköpspolicy under senare år. Här måste också en ändring genomföras. Vi konstaterar att det inte finns något förtroende mellan inköpare Thomas Franzen och konstnärskåren i Kronoberg och det gäller också de ytterst få utställningsarrangörer som finns här i regionen.

Jag uppmanar alla som är intresserade av att deltaga i upphandlingen till psykiatrin i Växjö att anmäla sitt deltagande och lämna in efterfrågat material. Kommer du att uteslutas på grund av avsaknad av högskolestudier har du möjlighet att begära överprövning av upphandlingen. Orsak: diskriminering. 

Vi kommer att noga följa detta.

Vilken soppa!

La lutte continue!

Staffan G-son Lind, ordf. Konstnärscentrum Syd

Möjlighet att söka stöd för digital utveckling

Efter sommaren erbjuder Region Skånes kulturnämnd två möjligheter att söka stöd för utveckling inom det digitala området. Det handlar om en utlysning av medel för kreativ och konstnärlig utveckling och ett erbjudande om att söka forskarstöd.

Här är kort information om de två insatserna:

1. Utlysning av medel för digital utveckling
En möjlighet att söka medel för digital utveckling inom det konstnärliga/kreativa fältet där vi riktar oss brett, till professionella kulturaktörer. Totalt finns det 1,2 miljoner avsatt till utlysningen. Det går att söka pengar i KDB mellan 11 september och 9 oktober.
Mer information om utlysningen finns här: https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/bidrag-till-digital-utveckling/

2. Erbjudande om forskningsstöd för digitala projekt
De som får verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturnämnd har möjlighet att söka stöd för utvecklande projekt inom ett brett digitalt spektrum. I projektet ska de arbeta tillsammans med forskare från Malmö högskola.
Ansökan görs genom att formulera en kort projektbeskrivning senast 21 augusti. Ansökan ska sedan kompletteras med en pitch den 31 augusti.
Här finns mer information om erbjudandet om forskningsstöd:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/forskningsstod-for-digitala-projekt/

Vänliga hälsningar
Annelie Krell
_________________________________________

Annelie Krell
Utvecklare digital kultur
Kultur Skåne

Region Skåne

Postadress: Kultur Skåne, 205 25 Malmö
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
tfn: +46 (0)40-675 37 38
sms: 0768-870 863
annelie.krell@skane.se
skane.se/kultur

INBJUDAN att delta i en utställning

INBJUDAN att delta i en utställning av objektkonst och design SKISSER

O N   S E E I N G   T H E   S E A
15 juli – 6 augusti på Galleri Estesio Gallery i Beddingestrand

En icke-kommersiell, internationell utställning om Havet, alla hav
Koncept, Estetik, Poesi, Filosofi, Ekologi, Vetenskap, Ekonomi …

Galleri Estesio är ett konstnärsdrivet galleri vid kusten några kilometer öster om Sveriges sydligaste udde. Under flera år har vi fokuserat på konst med ekologiska hållbarhetsperspektiv. Sedan starten 2011 har alla utställningar fått god publicitet av lokalpressen. Men också konstkritiker Carolina Söderholm från den ledande regionala tidningen Sydsvenska Dagbladet har hittat hit. Se www.estesio.com/press

Vi kommer att bygga ”On Seeing the Sea” kring ett par skisser/texter av en av Englands främsta landskapskonstnärer, Chris Drury, som besökte sydkusten för några år sedan. Han ritade av lite drivved mm och placerade en tänkt camera obscura inuti. (Se mer om Chris Drury: Andrew Brown, Art & Ecology Now, Thames och Hudson, 2014).

Vi inbjuder nu några svenska och internationella konstnärer med dokumenterad ekologisk hållbarhetsprofil och designstudenter, att skissa på design eller objekt som intensifierar  seendet, erfarenheterna och kunskaperna  om Havet.
Tänk ett torn eller ett periskop, ultraljud … Tänk alla sinnen! Tänk som barn – gränslöst! Tänk galet eller nördigt! Strunta i funktionaliteten …

  • Använd en A3 (eller 2x A4) för din ritning (eller foto av modell) samt förklarande text och ditt statement. På samma papper, ditt namn och kontakt.
    • Maila i PDF-format senast den 18 juni till birgitta.godlund@estesio.com
    • Till utställningen skriver vi ut alla pdf på vitt papper. Skissar på annat papper, färgat etc, skickar du med vanlig post eller levererar för hand. Blåeldsvägen 20, 231 75 Beddingestrand
    • Vernissage: 15 juli 14.00 – 17.00.

Eventuella köpare ombedes kontakta dig. Inga kameror är tillåtna i utställningen. Alla skisser destrueras efter utställningen. Alternativt hämtar du din skiss själv. Utställningen är inte försäkrad. Galleriet bevakas under alla öppettider. Utställningen kommer att sponras av lokala organisationer, som t ex Studieförbundet Vuxenskolan och Källstorps församlings miljöenhet.

Ring eller maila mig gärna för frågor. Eller besök galleriet och låt dig inspireras av havet på sydkusten. VÄLKOMMEN!

Birgitta Godlund / Gallery Estesio 

Tel 0700 390 270

 

grundkurs i stenhantverk

Stenhantverk med formgivning och skulptur.
> En grundkurs i stenhantverk och formgivning på Grebbestads Folkhögskola.
> Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedels-berättigande.
>
> Vi inleder året med en introduktion i materialet sten och i arbete med handverktyg. Därefter börjar vi sakta att arbeta med olika luft och el-drivna verktyg. Och tack vara en systematisk undervisnings metodik är deltagare efter ett år redan i stort sett självgående på stenverkstaden.
>
> Granit och diabas, kalksten, sandsten och marmor kan vara intressant för varje konstnär som material i offentlig miljö. Även om du inte vill utföra allt jobb själv kan du med gedigen kunskap om material och bearbetning mycket lättare ge uppdrag till stenhantverkare.
>
> Kursen.
> I slutet av augusti startar vi en ny omgång med vår ettårig utbildning i Stenhantverk på Grebbestads Folkhögskola. http://www.grebbestads.fhsk.se/kurser/sarskilda-kurser/stenhantverk-med-formgivning/
>
> Utbildningen är så pass ny att inte så många vet om den, vi vill gärna sprida information om kursen och vi hoppas att det kan vara rätt väg att skicka information till dig. Du kanske vet om en person som längtar efter just denna utbildning?
>
> Vi började för den första gång i september 2016, det finns bilder på www.stenhantverk.org  http://www.stenhantverk.org och Facebook https://www.facebook.com/grebbestads.fhsk/
>

Mer Info och bilder 

(X)sites Sjuhäradsrundan och längs Kattegattleden

Sista ansökningsdatum för (X)sites Kattegattleden är ändrad till 19 maj

 
(X)sites Sjuhäradsrundan och längs Kattegattleden blir  utställningar med platsspecifik temporär konst i landskapen längs cykelleder.
(X) står för det vi inte vet, sites står för platser. Projekten präglas i alla dess
delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.
 Läs mer HÄR
och  HÄR

Gestaltningsuppdrag i Östersund

Intresseanmälan – konstnärlig gestaltning ombyggnation av Storsjöteatern

Välkommen med intresseanmälan för konstnärligt gestaltningsuppdrag vid ombyggnation Storsjöteatern i Östersund, inkommen senast 2017-05-02

Denna förfrågan annonseras via Konstpool samt sprids genom riktade utskick via länskonstkonsulenterna, KC och KRO, AF Kultur/Media.

Bakgrund
Östersunds kommun bygger ut och uppdaterar Storsjöteatern vid Stortorget för att tillgodose lokalbehov för talteater, dans, musikal, el-förstärkta akter och fullskaliga operauppsättningar. Dessutom ska föråldrad scenteknik åtgärdas, ny tillgänglighets- och brandskyddslagstiftning efterlevas och ytskikten i fastigheten åtgärdas.

Storsjöteaterns placering och utformning
Storsjöteatern ligger centralt i Östersund utefter Stortorgets västra sida. Den byggdes under mitten av 1970-talet, invigdes 1978 och har många fina inslag från den då rådande arkitekturstilen. Huvud-entrén vänder sig mot Stortorget men det finns också en entré vid Storgatan nittio grader mot torget.

Teaterbyggnaden har stora fönster utmed torget. Innanför dessa fönster kommer till höger, sett utifrån, biljettkassa och entréramp att byggas. Till vänster, ovan entrétrappan finns en barser-vering med sittplatser framför, närmast fönstren. Sittplatserna ska fortsätta vidare in i glaskuben som byggs till. I den glaskuben ska en liten scen placeras för mindre framträdanden.

Direkt till vänster innanför huvudentréns dörrar går en trappa ned till garderoberna. Från garderoberna går en svängd sluttande gång vidare ned till Studioscenen och konferensrummen. Väggen är lång och vitlackerad. I hörnen finns nischer med belysning där vita kvinnoskulpturer varit placerade bakom glas.

Tidplan
Byggarbetet igångsätts redan tisdag 2 maj och ska vara färdigt 1 december 2017.
Din intresseanmälan ska vara inne 2 maj 2017.​
Urval för skissuppdrag görs 3 maj 2017
Skissförslag ska vara inne 22 maj 2017
Skissförslagen presenteras för presidiet 23 maj 2017
Skissförslagen presenteras för Storsjöteaterns konstråd 23 maj 2017 som gör förslag till politikerna
Politikerna i Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut och de som fått skissuppdrag underrättas.

Uppdraget
Uppdraget kan bestå av en eller två delar. Den viktigaste delen är den stora glaskub som kommer att utgöra en del av teaterns utbyggnad mot Storsjön. Denna del förlänger teaterns långa rad med stora fönster ut mot torget. Golvytan blir 4,5 m parallellt med torget och 5,5 m djup utefter Storgatan. Takhöjden blir 6 m. I kuben vill kommunen att något inspirerande intressant placeras som kan ses från torget under dygnets olika ljusförhållanden.

Den andra delen som skulle vara föremål för konstnärlig gestaltning är den långa svängda gången ned till Studioscenen och konferensrummen.

Kostnadsram
Kostnadsramen för gestaltningarna som helhet är 500 000 kronor (exkl moms). Beloppet ska omfatta planering och genomförande, montering och transporter, ev medhjälpare, försäkring och alla andra kringkostnader. En konstnär kan tilldelas ett eller båda delarna av uppdraget.

Kvalificering och urval
• Sökande ska vara professionellt verksam konstnär eller ha ett motsvarande gestaltande yrke,
• ha konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet,
• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt,
• ha möjlighet att avsätta arbetstid för genomförande av uppdraget inom bestämd tid samt
• ansvara för verkets framtida hållbarhet
Kontroll enligt Skatteverkets blankett SKV4820 kommer att göras innan beslut i urvalsprocessen tas.
Inlämnade intresseanmälningar granskas av en mindre urvalsgrupp bestående av konstnärlig rådgivare och konstansvarig. De ansökningar som bedöms ha bäst kvalifikationer utifrån det konstnärliga uttrycket, estetisk kvalité på referensobjekt, materialval och tekniska lösningar vid dessa arbeten tas vidare till Storsjöteaterns konstråd.

Storsjöteaterns konstråd består av konstnärlig rådgivare, konstansvarig, kultursamordnare, byggets projektledare, arkitekt samt representant för brukare. Dessa kommer att utvärdera de utvalda ansökningarna och fördela 3 – 4 skissuppdrag genom beaktande av följande aspekter:

• estetiska, konstnärliga uttryck och originalitet
• samverkan med miljö och arkitektur, platsens identitet
• symbolvärde för verksamhet
• materialval och tekniska lösningar
• brukarperspektiv
• angivna referensers svar om tidigare utförda gestaltningsuppdrag; tidsaspekter, verkets hållbarhet, arbetsmiljöfrågor såsom säkerhetstänkande och samarbetsförmåga.

Du som inte tidigare gjort intresseanmälan för gestaltningsuppdrag till Östersunds kommun ska bifoga:
• Bilder på 5-10 representativa verk
• Information, beskrivning och bilder för 1-3 relevanta referensobjekt som gäller avslutade gestaltningsuppdrag och namn på referenspersoner för dessa objekt.
• Meritförteckning/CV och kontaktuppgifter
• Namn, adress, telefon, e-postadress och organisationsnummer ska tydligt framgå
• Hänvisning till webbsida.

Observera att vi inte frågar efter skissförslag i detta skede.

Beslut om urval fattas senast 2017-05-03.
Samtliga sökande underrättas via e-mail, preliminärt 2017-05-03.

Skissförslag
De som valts ut utifrån urvalsprocessen kommer att inbjudas att inkomma med skissförslag. Villkor för inlämnande, ritningar och övrig relevant information om uppdraget skickas ut till de utvalda konstnärerna. Dessa får göra utförliga förslag med tydlig budget. För skissarbetet ersätts de med ett arvode på 30 000 kr exklusive moms. Av dessa väljs sedan den eller de som får ett uppdrag.

Bedömning av inkomna förslag görs av Storsjöteaterns konstråd (Kultur och fritidsnämnden samt övriga delaktiga politiker), genom beaktande av följande aspekter:

• estetiska, konstnärliga uttryck och originalitet
• samverkan med miljö och arkitektur, kommunens identitet
• symbolvärde för verksamheten och kommunen Östersund
• materialval, tekniska lösningar och genomförbarhet
• hållbarhet och kringlösningar
• brukarperspektiv
• drift och underhållsaspekter, miljöhänsyn

Beslut om gestaltningsuppdrag kommer att fattas senast 2017-05-30

Arbetsmöten med arkitekt och byggherre kommer att erbjudas under perioden fram till och med den konstnärliga gestaltningens färdigställande.

Ansökan
Intresseanmälan skickas med post till

Östersunds kommun
Kultur och fritidsnämndens kansli
Rådhuset
831 82 Östersund

Märk kuvertet ”Storsjöteatern”

Sista dag för intresseanmälan är 2017-05-02.
Anmälningar som inkommer efter ovanstående datum beaktas inte.

Kontaktperson:
Konstansvarig Cathrine Johansson 063 14 31 27, cathrine.johansson@ostersund.se