Nyheter

Medlemmar!!! Kurser i filmteknik…

Hej!

Jag vill bara höra om era medlemmar har behov av att använda rörlig bild för att nå ut på nätet?

Joakim Lindhé heter jag och jag driver Videoakademin. Vi hjälper företag och organisationer som vill utveckla sitt interna arbete med film. Exempelvis håller vi kurser för konsthantverkare och slöjdare. Så här kan resultat bli när en duktig keramiker får rätt stöttning på vägen. Filmen har hon helt och hållet producerat med hjälp av sin telefon: https://www.youtube.com/watch?v=BlPokZ4NcPg

Här har Konsthantverkscentrum varit vår uppdragsgivare. Kursen ”Handgjort på Youtube” har vi hållt tre gånger, senast i december.

Våra utbildare är alla rutinerade TV-proffs och flera av oss har stor inblick i förutsättningarna som råder inom Kultursverige. Själv har jag varit både reporter och redaktör för kulturprogrammet Sverige! i SVT. Två av våra utbildare arbetar som inslagsproducenter på programmet under den här säsongen.

Vill du veta mer om hur vi är att samarbeta med, kontakta gärna Mari-Louise Franzén, verksamhetsledare på Konsthantverkscentrum: mari-louise.franzen@konsthantverkscentrum.se, 08 545 222 90.

Om du vill, slår jag dig gärna en signal längre fram och berättar mer om vår filosofi och hur vi arbetar. Säg bara till när det passar.

Vänliga hälsningar,

Joakim Lindhé, producent

Videoakademin, Humlegatan 4, 211 27 Malmö

Tel: 0709-531033, Webb: Videoakademin.com

 

Inbjudan inspirationsdag 31 januari Skapande skola Malmö stad

Hej Här kommer en inbjudan att anmäla sig till våren inspirationsdag inför Skapande skola i Malmö stad. 31 januari samlas kulturaktörer, lärare, elever och grundskole- och kulturförvaltningarna för att träffas och kicka igång processen inför nästa läsårs Skapande skola-verksamheter. För tredje gången bjuder vi in till Malmö Live och i år har vi några förändringar. Vi måste ju alla utvecklas, så även en inspirationsdag!Vi har förlagt dagen från morgon och fram till strax efter lunch. Detta gör vi framförallt för att Malmös elever ska kunna vara med. Vi har sett många positiva effekter av att de har varit på plats och vill på det här sättet anpassa så att det blir enklare för dem att delta.

 Under dagen har vi ett informationspass i Kuben där alla deltagare är inbjudna, även ni kulturaktörer. Informationspasset innehåller goda exempel, information om bidraget och annat matnyttigt och kan vara ett lärande för dig om hur Skapande skola-verksamheten ser ut ute på skolorna. Vi håller koll på det du har i utbudsrummet så du kan lugnt vara med och lyssna. 

 Eftersom lokalen har sina fysiska begränsningar och vi vill skapa en balans mellan skola och kulturliv så blir vi kanske tvungna att göra ett visst urval. Varje kulturförening/organisation kan ha max två representanter på plats. Enskilda kulturaktörer representeras med en person. Välkommen med din anmälan senast 6 december. I början av januari får du besked om du har fått plats.  Länk till anmälan hittar du längst ner.

Dialogrum

Vi har under båda de senaste åren haft en programdel som vi kallat för dialogrum och det har varit väldigt uppskattat. Här får du som kulturaktör möjlighet att inleda en diskussion med en skola om ett kommande gemensamt Skapande skola-projekt. Många skolor vill vara med tidigt i diskussionen och planerandet och i dialogrummet finns den möjligheten. Tyvärr hade vi en del skolor som inte dök upp till bokade dialogpass förra året så nu vill vi prova att skolorna gör dessa bokningar när de är på plats. Vi kommer att inleda dagen med fika och mingel i utbudsrummet och då gör skolorna sina bokningar till dialogrummet. Varje dialogpass är 30 min. Du kan också välja att något av dialogpassen erbjuds till flera skolor på samma gång, mera som en presentation av vad du kan erbjuda. Dialogpassen pågår samtidigt som utbudsrummet så om du vill vara på plats i båda samtidigt måste ni vara fler än en person på plats. Utbudsrummet är även öppet under den första timmen under dagen.

Workshop för elever

Som förra året vill vi erbjuda workshops för de elever som är på plats. Workshopen är ett bra sätt för eleverna att få känna vad Skapande skola kan vara. Varje workshop är 90 min och ska vara något som skolorna kan gå vidare med i sin Skapande skola-ansökan. Elever som deltar kommer från olika skolor och känner troligtvis inte varandra. Du kommer inte att kunna hålla i workshops och delta i informationspasset, båda dessa pågår samtidigt.

 Prova på

Några av aktörerna som var med förra året hade möjlighet att ha interaktiva aktiviteter typ prova på. Det här var väldigt uppskattat och vi vill gärna utöka detta. Skriv i anmälan om du vill erbjuda någon prova-på-verksamhet. Du kommer att finnas i ett rum med många andra så det blir svårt att ha några längre och djuplodande pass utan detta är mera tänkt lite som ett mingel men där man stannar till kanske får testa animering, jonglering eller att bygga något osv.

Utbudsrum

Som tidigare har vi även ett utbudsrum där du får möta skolorna och dela ut infoblad, prata och komma i kontakt. I utbudsrummet får du del av ett bord. I övrigt får du i anmälan uppge eventuella önskemål. Vi kommer inte att kunna erbjuda strömtillgång till alla så se till att komma med laddade datorer och annat.

 Upplägg för dagen

9:00 – 10:00                                Incheck, fika, mingel i utbudsrummet, bokningar till dialogrum
10:00 – 11:30                             Kuben – info för alla (utom elever)
10:00 – 11:30                             Workshops för elever

11:30 – 12:15                             Lunch

12:15 – 14:15                             Dialogrum i fyra 30 minuters pass, prova på i Kuben, utbudsrum

 Länk till anmälan inspirationsdag 31 januari 2018 https://goo.gl/forms/NQh3qJ2GdeOEToRs2

 

Välkomna!

Caroline Ulvsand Kultursekreterare

 Malmö Stad Grundskoleförvaltningen Pedagogisk Inspiration

Rönnbladsgatan 1 B

205 80 Malmö

040-34 10 00

0729-819761

 

caroline.ulvsand@malmo.se

www.malmo.se

Region Kronoberg söker Konsthandläggare

I tjänsten ingår i huvudsak följande arbetsuppgifter:
• inköp och beställning av konstnärlig gestaltning till Region Kronobergs verksamheter,
• dialog och planering med berörda verksamheter,
• placering av konst i regionens verksamheter,
• medverkande i byggnadsanknutna gestaltningsprojekt,
• registrering, dokumentation och fotografering av konsten,
• vård, konservering och renovering av verk,
• omvärldsbevakning inom konstområdet,
• tillgängliggöra och kommunicera konsten genom pedagogiska insatser till personal och allmänhet.

Konsthandläggarfunktionen organiseras inom kulturstab tillsammans med bild- och formutveckling.

Läs mer HÄR

Kampen i Kronoberg – En sammanfattning

Kampen i Kronoberg – En sammanfattning

Angående intresseanmälan att deltaga i upphandling till Psykiatrin i Växjö.

Sedan början på juni har det rått konflikttillstånd mellan konstnärskåren, framför allt i Småland, och region Kronoberg. Allt har sin rot i en dåligt formulerad upphandling. En upphandling med annonsering och intresseanmälan. I villkoren har man definierat krav på deltagande med: tre års högskolestudier. Inget mer. Till att börja med trodde vi ( KCSyd, Smålands Konstnärsförbund och KRO i Kronoberg) att det var ett förbiseende, men icke. Pernilla Jönsson (Pelle Jöns !) hävdar att akademisk utbildning är en garant för kvalitet och erfarenhet  i offentlig gestaltning.

I stället förhåller det sig så här: Om man gör ett litet tillägg: eller motsvarande yrkesverksamhet, vet man att man får just erfarna konstnärer som sökande. Vi påpekade naturligtvis detta men möttes av totalt oförstående. Är Pernilla Jönsson överhuvudtaget insatt i konstnärens verklighet? Är någon på kulturavdelningen insatt? Är det inte efterfrågat referensmaterial som är avgörande?

Detta betyder att en stor del av konstnärskåren inte har rätt att deltaga. Det kan vi inte acceptera. Det strider mot Likabehandling, ett av LOU´s viktigaste kriterier.

Vi har anmält upphandlingen till Diskrimineringsombudsmannen för att kravet på inhibition skall genomföras och upphandlingen göras om. 

En anmälan har också gjorts till konkurrensverket med samma syfte.

Vi har skriftligen anmält vår inställning till kulturavdelningen på regionen. Första gången försökte man smussla bort vårt inlägg!!, men det togs upp utan att vara diariefört. Vi har gjort ett omtag och gjort ny skrivelse. Den har figurerat i Smålandsposten, där för övrigt flera artiklar i ärendet förekommit. Sveriges Radio har också sänt.

Det visar sig att den konsult som ligger bakom upphandlingen också fått regionens förtroende t.o.m. 2018. Talar inte verkligheten sitt tydliga språk? Dessutom är konsulten Stockholmsbaserad och har ingen insikt i förhållandena här! Efter en tveksam upphandling, där hon anställdes, fick hon hand om psykiatriupphandlingen. 

I en av tidningsartiklarna uttalade sig Gustav Hammargren vid Upphandlingsmyndigheten och kommenterade problematiken.

Det finns inget hinder att ändra behörighetskrav/kvalificeringskrav såvida det inte förändrar upphandlingens art.

Men enligt Ragnar Lindberg, ordf. regionens kulturnämnd, kommer man inte att justera skrivningen under upphandlingens gång? Det är väl just då man skall ändra! 

Vi kan inte förstå denna halsstarrighet. Det ligger kanske en kennel begraven? Eller kanske okunskap i upphandligsarbete? Vi kan bara konstatera att KC´s konsulter inte hade åstadkommit såna här tveksamma skrivningar.

Finns det ekonomiska faktorer inblandade? Konstpool är absolut inte gratis. Ryktet går men vi har inga säkra siffror.

Finns det någon som kan svara på varför det skulle vara bättre att använda kommersiella aktiebolag i konst-branschen baserade i Stockholm framför våra egna konstnärsstyrda organisationer och verksamheter? 

Ett illasinnat angrepp på KC har gjorts av Ragna Berlin (VD Konstpool AB) och Åsa-Viktoria Wihlborg (VD Artplatform AB). Under ett möte med Konstnärspolitiska Utredningen påstår dom att Konstnärscentrum får bidrag för att skapa jobb åt sina konstkonsulter. Inget kan  vara mer felaktigt! KC får bidrag för att skapa arbetstillfällen åt konstnärskåren. 

De som region Kronoberg anställt är just desamma Åsa-Viktoria Wihlborg och Ragna Berlin som figurerar i Växjö. Vi förordar att en ny konstkonsult erbjuds arbete och att ett nytt upphandlingssystem används i region Kronoberg. KCSyd har efter kontakter med Konstnärspolitiska Utredningen rättat till de lögnaktiga påståendena kring Konstnärscentrums bidrag. (fake news?).

En annan infallsvinkel på detta.

Region Kronoberg har alltid varit intresserad av konstnärskårens åsikter och synpunkter. Vi har haft en god kommunikation här. Men vi kan kallt konstatera att det gäller inte längre. Vi kan inte som organisationer acceptera att våra medlemmar diskrimineras enbart på grund av geografiska skäl. I samrådsgrupper har problemen med att få konstnärer att stanna i Kronoberg diskuterats. Den policy som regionen nu anammar verkar i rakt motsatt riktning.

Vi skall tydligen outsourcas till Stockholm. 

Detta missförhållande har för övrigt också gällt regionens inköpspolicy under senare år. Här måste också en ändring genomföras. Vi konstaterar att det inte finns något förtroende mellan inköpare Thomas Franzen och konstnärskåren i Kronoberg och det gäller också de ytterst få utställningsarrangörer som finns här i regionen.

Jag uppmanar alla som är intresserade av att deltaga i upphandlingen till psykiatrin i Växjö att anmäla sitt deltagande och lämna in efterfrågat material. Kommer du att uteslutas på grund av avsaknad av högskolestudier har du möjlighet att begära överprövning av upphandlingen. Orsak: diskriminering. 

Vi kommer att noga följa detta.

Vilken soppa!

La lutte continue!

Staffan G-son Lind, ordf. Konstnärscentrum Syd

Möjlighet att söka stöd för digital utveckling

Efter sommaren erbjuder Region Skånes kulturnämnd två möjligheter att söka stöd för utveckling inom det digitala området. Det handlar om en utlysning av medel för kreativ och konstnärlig utveckling och ett erbjudande om att söka forskarstöd.

Här är kort information om de två insatserna:

1. Utlysning av medel för digital utveckling
En möjlighet att söka medel för digital utveckling inom det konstnärliga/kreativa fältet där vi riktar oss brett, till professionella kulturaktörer. Totalt finns det 1,2 miljoner avsatt till utlysningen. Det går att söka pengar i KDB mellan 11 september och 9 oktober.
Mer information om utlysningen finns här: https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/bidrag-till-digital-utveckling/

2. Erbjudande om forskningsstöd för digitala projekt
De som får verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturnämnd har möjlighet att söka stöd för utvecklande projekt inom ett brett digitalt spektrum. I projektet ska de arbeta tillsammans med forskare från Malmö högskola.
Ansökan görs genom att formulera en kort projektbeskrivning senast 21 augusti. Ansökan ska sedan kompletteras med en pitch den 31 augusti.
Här finns mer information om erbjudandet om forskningsstöd:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/forskningsstod-for-digitala-projekt/

Vänliga hälsningar
Annelie Krell
_________________________________________

Annelie Krell
Utvecklare digital kultur
Kultur Skåne

Region Skåne

Postadress: Kultur Skåne, 205 25 Malmö
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
tfn: +46 (0)40-675 37 38
sms: 0768-870 863
annelie.krell@skane.se
skane.se/kultur