Resultat av KcSyds enkät

 

Drygt 35 % av Skånes kommuner uppger att de använder 1 % regeln för konstnärlig medverkan vid kommunens byggnationer. Men det finns brister i uppföljningen. Regeln åsidosätts ibland när det saknas rutiner för hur den skall tillämpas. En tydlig planering för finansiering och projektering av 1 % regeln i byggprojekten framstår som lika nödvändig som övergripande politiska beslut. 
En följd av undersökningen är att KcSyd i höst tar initiativ till en diskussion om 1 % regeln. KcSyd aktiverar också en kampanj med medborgarförslag i de kommuner som använder sig av denna möjlighet att påverka kommunernas agenda.  Det vore bra ifall liknande system som idag används av andra större städer i Sverige även kan introduceras i Skåne. 

hämta pdf här