Arkiv » 1% till den offentliga konsten i Region Södra Småland

1% till den offentliga konsten i Region Södra Småland

KCSyd driver sedan 2012 ett projekt i Kronobergs län, på uppdrag av Region Södra Småland, med syfte att diskutera 1%-regeln i alla kommunerna. Det handlar om hur sådana beslut skall se ut och hur dom skall förverkligas. Vi har en skiss angående regelverk och arbetsmetoder för 1%-regeln. Den skall utgöra ett diskussionsunderlag och vara en allmän vägledning i frågor som berör detta ämne. RSS-projektet skall också avslutas med ett seminarium under våren 2013 för att ”knyta ihop säcken”.

Vi kommer också att ta upp upphandlingsfrågor och behovet av särskilda kunskaper när det gäller upphandling av konst, vilka alternativa lösningar det finns o.s.v. KCSyd´s konsulter har redan drivit ett antal sådana processer och organisationen har mycket erfarenhet och kunskap i detta ämne.
Projektet fortsätter under 2013 med återbesök hos kommunerna och ytterligare diskussioner om 1% till konstnärlig gestaltning, rådgivning i upphandling av konst och allmän rådgivning i frågor kring offentlig konst.

Projektledare:            Stins Siljing
Projektansvarig:         Staffan G-son Lind