Arkiv » 1% till den offentliga konsten i Skåne Skåneprojektet 3

1% till den offentliga konsten i Skåne Skåneprojektet 3

1% till den offentliga konsten i Skåne
Skåneprojektet 3

Som en del i KC-Syds informationsarbete kommer projektet”1% för den offentliga konsten i Skåne” att genomföras under 2013

Projektet syftar till att stimulera och initiera konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, att informera om 1%-regeln och “lagen om offentlig upphandling”,  att ge service och stöd till kommuner vid offentliga gestaltningsprojekt

Tio kommuner i Skåne kommer att engageras, i varje kommun kommer en skärmutställning bestående av 20 bilder 100 x 70 cm, relaterade till offentlig gestaltning/konst att visas på lämplig plats, förslagsvis  bibliotek, kommunhus, kulturhus eller annan offentlig plats. Bildspel/film om offentlig gestaltning kommer att visas.
Kvällsseminarie  med diskussion om offentlig konst och enprocentsregeln kommer att arrangeras. Projektet delfinansieras av av Region Skåne

Projektansvarig:            Staffan G-son Lind
Projektledare:                Hans Björn
grafisk form                    Pia Hansson
Musik                              Stefan Pöntinen