Arkiv » 1 % TILL DEN OFFENTLIGA KONSTEN

1 % TILL DEN OFFENTLIGA KONSTEN

1 % TILL DEN OFFENTLIGA KONSTEN
Utställning och föredrag/offentligt samtal
Den 29 augusti 2013  inleder Konstnärscentrum – Syd projekt “1-% till den offentliga konsten”, ett projekt om konstens roll i det offentliga rummet. En del av projektet är en utställning, som visas på Eslövs stadsmuseum 29 augusti till 8 september. Frågor som ställs i utställningen är exempelvis; Vad är offentlig konst? Vem ska bestämma hur den offentliga konsten ska se ut? Behövs, över huvud taget, konst i det offentliga rummet? Hur ska den offentliga konsten finansieras?
För den som vill vara med och diskutera den offentliga konsten, ställa frågor eller bara lyssna till andras åsikter anordnas ett föredrag och samtal om den offentliga konsten kl 19.00 den 29 augusti på Eslövs stadsmuseum. Leder samtalet gör Hans Björn och Staffan G-son Lind från Konstnärscentrum Syd. Violinisten Stefan Pöntinen medverkar med sin sällsamma och vackra musik.
Fri entré
Under hösten 2013 och våren 2014 kommer utställningar om den offentliga konsten att arrangeras I tio skånska kommuner. I samband med utställningarna kommer offentliga diskussioner om konstnärlig identitet, visioner och gestaltning i stadens offentliga rum att arrangeras.
Ett projekt med stöd av Region Skåne och Region Södra Småland