Arkiv » 1% – lunch i Ängelholm

1% – lunch i Ängelholm

I samband med öppningen av KC-Syds utställning ”1% till den offentliga konsten” inbjöd Kultur och fritidsnämnden till ett gemensamt lunchseminarium. Ängelholms kommun har under många år praktiserat 1%-regeln och har som ambition att fortsätta med det även efter kommande organisationsförändringar. Tjugoen personer, politiker, tjänstemän och andra berörda delgav varandra många konstruktiva tankar så det verkar hoppfullt att Ängelholm även fortsättningsvis kommer att handha sin offentliga konst på ett ansvarsfullt sätt.

DELTAGARE

Förtroendevalda

Britt Mari Hansson (s)

Petra Oddson (kd)

Bengt Sävström (s)

Lennart Svensson (fp)

Viviann Nilsson (m)

Tomas Fjellner (m)

Charlott Engblom (fp)

Lennart Engström (kd)

Ängelholmslokaler AB

Benth Jensen – VD

Fredrik Höglund – tf fastighetschef

Kommunorganisationer

Maria Birgander – stadsträdgårdsmästare

Mikael Fritzon – teknisk chef

Jonas Henriksson – projektchef

Hanne Jönsson – konstpedagog

Lars-Gunnar Ludvigsson – explorateringschef

Susann Pettersson – förvaltningschef kultur och fritid

Pontus Swah Lena Tebring – kanslichef

Susann Toft – avd.chef allmänkultur

Konstnärscentrum-Syd

Pia Hansson

Hans Björn

 

 

Lunch-ängelholm-1024x764