Arkiv » 1% till den offentliga konsten i Malmö.

1% till den offentliga konsten i Malmö.

1-visualisering-7malmö

 

På onsdagseftermiddagen, den 13:e, anordnade KCSyd och Malmö Kulturförvaltning ett diskussionsmöte kring offentlig konst och 1%-regeln. Ett trettiotal intresserade och berörda deltog. Både konstnärer, politiker, tjänstemän och vi som arrangörer och samtalsledare. KCSyd har tagit del av dokument där det framgår att Malmö inte längre tillämpar 1%-regeln. Något som förnekades av Kultunämndens 2:dre vice ordförande, Peter Österlin och kulturnämndens utredare Ann Bergström. Det må vara hur det vill med detta men det viktiga är att 1% inte avsätts idag till byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning.

 

Ann Bergström, som i juni lämnat in en utredning till kulturnämnden angående 11/2% !!! till offentlig gestaltning, berättade hur ärendet går vidare. Bollen ligger idag hos kulturnämnden och en tidsplan skall fastställas. Peter Österlin trodde sig kunna lova att under 2014 skall ett beslut kunna förverkligas. Fortfarande handlar det om skrivningar i beslutet, hur man skall arbeta, vilka det gäller, stadsfastigheter? kommunala bostadsaktiebolag? etc. etc. Således ett antal obekanta faktorer i luften.

Det viktiga är att en klar målsättning finns och att det råder politisk enighet kring detta. Ett eventuellt makskifte skall inte kunna förändra något.

En luttrad konstnärskår får vänta på ett större antal uppdrag som säkert kommer att komma. För KCSyd handlar det om att hålla liv i frågan. Vi har erfarenheter bl.a. genom Mats Kläpp, konsult i Malmö, som jobbat med flera byggprojekt som stadsdelarna drivit. Där har inte funnits pengar avsatta i investeringsbudgetarna och därför oerhört problematiskt att i efterhand, trots stort intresse och engagemang, få fram medel till offentlig gestaltning. Med klara regler skulle detta inte behöva ske. Ett antal uppdrag skulle vara finansierade redan från början.

Johan Röing, KKV monumental, var aktiv och skeptisk, som kåren är, till diskussioner. Vi vill ha handling och inte bara utfästelser.

Thomas Millrot tog upp en annan sida av problematiken kring konst i offentlig miljö. Nämligen: Inköp av löskonst. Vikten av att hela systemet fungerar, från kommunala inköp för att galleriverksamheten skall kunna fungera till utställningsverksamhet i allmännhet. Hela konstvärden ligger, åtminstonde delvis, inom kommunens ansvarsområde. Idag minskar inköpen och det måste förändras!

Claudia Scharper, konsthallschef i Kristianstad och även arbetande med upphandling, gav en livfull skildring av behovet av administrativa resurser vid 1%-arbetet. Kristianstad har 1%-beslut och jobbar seriöst med det. Det är naturligtvis viktigt att arbetsmetoderna är genomtänkta så att inte annan verksamhet drabbas.

På slutet kom vi in på upphandlingsproblematiken. Dåliga exempel och några goda.  Stockholms Landsting har lyckats göra ett bra system för upphandling av gestaltningar till Karolinska Sjukhuset. KCSyd stöder Konstpool, som är under utveckling, för att underlätta för konstnärer vid intresseanmälningar. De kommuner och organisationer som hittills enbart använt sig av direktupphandling med ”undantag av konstnärliga skäl” måste nog börja tänka om. I alla fall jobbar vi på att underlätta öppna processer med annonsering och intresseanmälan.

Pia Hansson, Hans Björn och Staffan G-son Lind var arrangörer av mötet från KCSyd.

Staffan G-son Lind