Arkiv för december 2014

Månad: december 2014

Utbudsdag för Skapande skola i Stockholm

utbudsdag stockholm

Konstnärscentrum Öst arrangerade, med stöd från Stockholms Kulturförvaltning, en utbudsdag för Bildkonst i Skolan 17 november 2014.

Ett femtontal konstnärer presenterade sitt konstnärskap och sina projektförslag, dels genom ett bildspel som varje konstnär fick prata en stund till och dels genom en utställning. Publiken, ett tjugotal lärare och kulturkontakter från skolorna plus undertecknad från KC Syd fick också delta i tre workshops. Allra först bjöds på fika och mot slutet mingel med vin och tilltugg.

En representant från kulturförvaltningens Kulan var också med. KC Syd har funnits med i Kulans länklista tidigare men nu hade de ändrat så att varje konstnär skulle lägga in sig där själv i stället.

Några av konstnärerna hade erfarenhet av Skapande skola projekt men en del hade bara idéer och förslag. Några hade gått pedagogikutbildningen för konstnärer på Konstfack.

KC Syd deltog i utbudsdagen för att få tips och idéer för ett eventuellt liknande arrangemang.

Birgitta Heiling

Utbudsdag för Skapande skola i Växjö.

”Växjö kommun och Regionförbundet södra Småland bjöd gemensamt in alla kommuner i Kronobergs län till en utbudsdag för Skapande skola. Under förmiddagen fick 200 elever, lärare och professionella kulturaktörer möjlighet att möta varandra och inspireras!

Genom att både elever och personal mötte de professionella kulturaktörerna, fick se och prova på, så skapas bättre förutsättningar för elevinflytande och samtal om vad eleverna vill möta mer av i skolan. Detta är också ett led i att kulturen ska bli en naturlig del av undervisningen.

Besökarna fick bland annat prova på design, konst, bild, hantverk, scenkonst, media, litteratur, berättande, skrivande och kulturarv. Ja, utbudet var stort precis som engagemanget hos elever och lärare.” från Regionförbundets webbsida

Vi från Konstnärscentrum Syd presenterade våra förslag till projekt som vi har på hemsidan och vi tryckte särskilt på att det är just förslag och att vi är öppna för att arbeta på helt andra sätt, i projekt som växer fram i samarbete med skolorna.

utbudsdag växjö