Arkiv för februari 2015

Månad: februari 2015

Utlysande av nytt stipendium.

Nell Walden stipendiet Artist in residens Fröfabriken Landskrona. Landskrona museum utlyser ett nytt stipendium i Nell Waldens namn. Det fungerar som ett artist in residens med ateljé i en nyinrättad kreativ miljö i Fröfabriken i Landskrona. Vi önskar att det bifogade utlysning anslås på anslagstavlor , nyhetsbrev och andra effektiva sätt att nå konststuderande. Vid frågor hör av dig till Elisabeth Arvidsson eller Sanna Lilie.

Tack för hjälp att sprida informationen om detta nyinrättade stipendium.

Med vänliga hälsningar

Elisabeth Arvidsson

Museichef Landskrona museum +46 418 470590 Elisabeth.arvidsson@landskrona.se

Läs mer

 

 

Fyra nya konstnärliga gestaltningsuppdrag

Kulturförvaltningen utlyser fyra nya konstnärliga gestaltningsuppdrag på Sollentuna sjukhus. Sjukhuset står inför en omfattande ombyggnation som är en del av Framtidsplanen – en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Gestaltningsuppdragen gäller för såväl inomhus- som utomhusmiljöer. Sista dag för intresseanmälan är den 2 mars. Moderniseringsarbetet av Sollentuna sjukhus påbörjas under våren och beräknas vara klart under hösten 2017.

I och med Stockholms läns landstings satsningar på framtidens hälso- och sjukvård ökar antalet konstnärliga gestaltningsuppdrag i länet. Konstenheten på landstingets kulturförvaltning projektleder arbetet.

Uppdragen beskrivs på vår webbplats www.kultur.sll.se där man också kan anmäla intresse. De konstnärer som lagt in sina uppgifter i vår Konstnärsbas får ett direktutskick om aktuella uppdrag.

Bild: Semrén och Månsson, Norconsult.

Konstnärlig gestaltning i Krokom

Utlysning om konstnärlig gestaltning

Sommaren 2015 kommer nya ”Mötesplats Krokom” att öppnas. ”Mötesplats Krokom” är arbetsnamnet för lokalen i f.d Konsum i centrala Krokom.

Konstnärer ansöker om att få gestaltningsuppdraget genom att skicka in en intresseanmälan med sista poststämplingsdag 8 december 2014. Observera att skissförslag inte efterfrågas i samband med intresseanmälan.

Läs mer här på Krokoms kommuns hemsida:

http://www.krokom.se

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning , äldreboende i Lerums kommun.

Välkommen lämna intresseanmälan för konstnärlig gestaltning inomhus, äldreboende i Lerums kommun.
Lerums kommun inbjuder konstnärer att anmäla intresse för uppdrag med konstnärlig gestaltning
avseende äldreboende Nya Lundbygården i Gråbo centrum, Lerum.
Det konstnärliga uppdraget omfattar hela huset men delas upp i fem objekt
Senaste anmälan 3 november!