Arkiv för januari 2016

Månad: januari 2016

Debatt Lunds Konsthall 4.2

Välkommen till

Kulturpolitisk debatt på Lunds konsthall
Lunds konsthall
4 februari kl 18.30-ca 20.00
Fri entré

Med anledning av den politiska turbulensen kring Lunds konsthall bjuder Nätverk till stöd för Lunds konsthall, Galleri Pictura och Skånes konstförening in till debatt. I ett pressmeddelande efter Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i Lund den 10 december meddelades det att nämnden hade för avsikt att:

”Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att till nämndsammanträdet i februari 2016 återkomma med ett förslag på tidsplan för genomförande av rekonstruktion av Lunds konsthall med syfte att förändra och modernisera verksamheten för att passa in i dagens och framtidens Lund. En rekonstruktion kan innebära en nedläggning av befintlig verksamhet för att ge plats åt en förnyad.”

Beslutet har senare omprövats och Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 januari att tillsätta en konsultledd utredning, med syfte att utreda konsthallens fortsatta verksamhet.

Den 4 februari kommer en kulturpolitisk debatt att föras på Lunds konsthall. Debatten kommer att behandla frågor om kulturpolitik och principen om armlängds avstånds – är den viktig, och bör den värnas? Samtalet förs i form av ett panelsamtal, men det kommer också att finnas möjlighet för publiken att ställa frågor till de verksamma inom konstfältet såväl som till de deltagande politikerna.

Deltagare:

Lennart Alves, konsthallschef, Nässjö konsthall
Luca Frei, konstnär
Dan Jönsson, konstkritiker
Max Liljefors, professor vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet
Elena Tzotzi, curator, Signal – Center för samtidskonst
Barbro Westling, konstföreningen Auras ordförande och konstnär

Ledamöter av Kultur och fritidsnämnden, Lunds kommun: debatt på Lunds konsthall
Lunds konsthall
4 februari kl 18.30-ca 20.00
Fri entré

 

 

Konstnärliga uppdrag

Hej, KC-medlem!

Information om intresseanmälningar till flera olika konstnärliga uppdrag finns på bifogade länk till företaget Opic.
Där kan intresserade också logga in och fylla i alla uppgifter som behövs.
Hälsningar
Sture

Läs mer HÄR

Ide´skissbidrag påminnelse

KC logga
KcSyd tipsar:
Medlemmar i KcSyd som t ex behöver referensobjekt eller redan har ett
företag man vill arbeta med, har möjlighet att söka ett idéskissbidrag för
gestaltningsprojekt om man själv söker upp en uppdragsgivare
och presenterar ett skissförslag.
Ersättning är 10 000:- för F-skattare
Bidraget betalas ut när styrelsens arbetsgrupp har godkänt ansökan.
Ansökan skall innehålla:
Uppdragsgivarens namn, adress och namnunderskrift
och projektets placering.
Idéskiss, beskrivande bild, materialval
Preliminär budget
Uppgifter om sökanden.
Hämta Idéskissblanketten i pdf från KcSyds hemsida under fliken KcSyd
eller rekvirera blanketten anita@anitalarsson.com.
Ansökan skickas till
KcSyd c/o
Anita Larsson
Regeringsgaan 124 374 38 KARLSHAMN
Dessutom viktigt!
Dokumentation ( bild+titel+plats) till KcSyd om och när projektet genomförts
som kan publiceras på KcSyds hemsida och redovisas till
Kulturrådet.

Skapande skola – inspirationsdag

Intresseanmälan för dig som är kulturaktör

16 februari 2016 kl. 13-17 blir det inspirationsdag för skolor och kulturaktörer på Malmö Live. Dagen är tänkt som en inspirationsdag inför ansökan till Skapande skola.

I år vill vi prova nytt och sätter skolorna i centrum. Vi kommer att visa goda exempel från tidigare Skapande skola-samarbeten. Flera skolor kommer att presentera verksamheter där man har lyckats integrera kulturen i lärandet. Vi kommer att visa på samarbeten där man har förhållit sig till årets tema, styrdokumenten och elevernas delaktighet.

Under dagen kommer det också ges möjlighet att informera om utbudet inför kommande Skapande skola. Kulturaktörer och institutioner finns på plats i det vi kallar utbudsrummet. Här kan alla mötas för kortare samtal och för att sprida information om kommande utbud.

Det har efterfrågats möjlighet från skolor att vara med och påverka och forma Skapande skola-aktiviteter. Nytt för i år är att vi skapar möjlighet för de skolor och kulturaktörer som vill utveckla nya samarbeten och projekt. Vi kommer att ha ett dialogrum där vi tänker nya tankar. För att detta ska bli så bra som möjligt behöver både skolor och kulturaktörer förbereda sig och tänka och diskutera vad detta skulle kunna vara. Ta gärna avstamp i nästa läsårs tematik: språk, lärande och identitet, skolans styrdokument (LGR 11 och skollagen) men även Barnkonventionen, Malmökommissionen och Grundskoleförvaltningen kulturpolicy. I intresseanmälan skriver ni kortfattat er idé om nya samarbeten.

Deadline för intresseanmälan är 15 januari och därefter kommer vi att göra ett urval. Ni får besked och en inbjudan i början av februari om ni har fått en plats.

Dagen arrangeras i samarbete mellan Grundskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen.

 

Så boka in den 16 februari i era kalendrar redan nu!

Länk till anmälan: HÄR