Arkiv för februari 2016

Månad: februari 2016

Tips om Ledig tjänst och sökbara bidrag

Ledig tjänst

Hallands Konstmuseum söker en intendent/avdelningschef till Utställningar och samlingar.

På Hallands Konstmuseum finns idag ett tjugotal medarbetare och arbetet är organiserat i två avdelningar;
Utställningar och samlingar samt Publik och regional närvaro. Härigenom drivs en omfattande utåtriktad
verksamhet med utställningar, program och pedagogik.

Museet är nu inne i en stark utvecklingsfas med planerad
om- och tillbyggnad från hösten 2016-2018.

Sista ansökningsdag är den 13/3.

Se här: http://www.hallandskonstmuseum.se/om-museet/vi-soker-intendentavdelningschef/

Resestipendium till Konstpedagog
Bror Hjorthföreningen delar ut resestipendium till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid någon av Sveriges museer eller konsthallar. Sista ansökningsdag är den 1/3.

Se här: http://www.brorhjorthshus.se/foreningenstipendier.html

—————————————————————————————————————————————————-
Sökbara bidrag från KUR

Bidrag för kulturexport kan sökas av professionella aktörer inom mellanledet för litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst, som verkar för att främja svensk kulturexport exempelvis förlag, curatorer, gallerier, agenter, presentatörer och producenter.

Se här: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/internationellt/Bidrag-for-kulturexport-/
Projektbidrag bild- och formkonst kan sökas av professionella aktörer inom bild- och formkonstområdet så som grupper, sammanslutningar och organisationer i Sverige. Sökande ska vara en juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel.

Se här: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bildochformkonst/Projektbidrag-bild–och-formkonst/