Arkiv för mars 2016

Månad: mars 2016

Seminarium om Bildämnet i skolan och Lärandets konst – MALMÖ

1936102_1698789930363114_5935448094448709518_n
MODERNA MUSEETS LASTBRYGGA MÅNDAG 25 APRIL 12.30 – 17
VÄLKOMNA TILL ETT SEMINARIUM OM BILDÄMNET I SKOLAN OCH LÄRANDETS KONST SOM RIKTAR SIG TILL SKOLOR OCH KULTURARBETAREAnmälan till konstuppropet@larsemback.se senast 18 april. Inga kostnader för seminariet. Eftersitsen betalas individuellt på plats. Men vi måste veta hur många vi blir. Meddela i svarsmailet om du följer med! Kostnad för mat och dryck under 200 kr.Program:
12.30 – 13.00 Registrering/ te eller kaffe, frukt, enkel smörgås
13.00 – 13.15 Välkommen! Introduktion av eftermiddagens program. Staffan G–son Lind – konstnär och ordförande i Konstnärscentrum–Syd och Lars Embäck, konstnär och projektledare för Konstuppropet.
13.15 – 13.50 KONSTEN OCH SKOLAN. HUR TAR KONSTEN PLATS I BILDÄMNET I SKOLAN? BILDÄMNETS KONSTRUKTION IDAG OCH IGÅR. VILKEN BILDKOMPETENS FÅR GRUNDSKOLELÄRARE?
Ewa Berg – konstnär och universitetsadjunkt i bild och visuellt lärande för ämneslärare i Bild och för för–och grundskolelärare på Malmö Högskola.
13.55 – 14.30 KONSTNÄRERS PROJEKT I SAMARBETE MED SKOLAN
Ingrid Falk – konstnär och lärare på Konstfack i Stockholm. 2012 – 2015 var hon kursansvarig för en distanskurs som gavs på Konstfack i Stockholm för konstnärer som vill arbeta med barn i skolan.
14.30 – 14.50 Paus.
14.50 – 15.25 KONSTEN ATT UNDERVISA I GYMNASIET
KrIstian Körner – konstnär, verksamhetsledare på Konstitutet och lärare i estetiska ämnen, undervisar på Plusgymnasiet i Malmö sedan hösten 2012 berättar om sitt arbete med undervisning i konceptuellt och kritiskt tänkande.
15.25 – 16.00 DEN AVDAGATAGNA HUVUDFOTINGEN – OM KONSTENS AVVISADE SPRÅKLIGHET
Nina Bondeson – konstnär, undervisar på konstskolor, f d professor på HDK och debattör.
16.10 – 17.00 Paneldiskussion med föreläsarna. Moderator: Lars Embäck
17.20 – 20.00 Mat och eftersits.

Foto: Muralcentralen

KONSTUPPROPET är ett initiativ från Konstnärscentrum-Syd som drivs med stöd av Region Skåne genom Konst- och kulturfrämjande verksamhet för bildkonst.

 

KURS – Handgjort på Youtube

Konsthantverkscentrum arrangerar en fortbildning i digitalt bildberättande för dig som är konsthantverkare, slöjdare eller jobbar med småskalig design. Kursen syftar till att hjälpa yrkesverksamma inom fältet att nå ut till en bred publik på nätet med hjälp av rörlig bild. Genom att visualisera förhållandena bakom det handgjorda kan vi stärka dess värde och skapa förståelse för kvalitet och hantverkarens kunnande. Sista anmälningsdag 29 mars!

Tiden för den anonyme konsthantverkaren är förbi. Idag köper vi inte bara en produkt, vi investerar i känslor, identitet och livsstil. Rätt använt kan rörlig bild bidra till att stärka varumärken, sälja produkter och inte minst synliggöra det handgjordas värden. Det handlar om att låta hantverket och den kreativa processen bakom bli en viktig ingrediens i föremålens berättelse!

Kursen genomförs med stöd från Region Skåne.

Målgrupp: Företagare inom konsthantverk, slöjd och småskalig design.
Kursen har 25 platser, eventuellt urval sker.
Kursdatum: Tors och fre 12-13/5 + tors 19/5 + tors 2/6, heldagar.
Anmälan: Senast tisdag 29/3: https://simplesignup.se/event/73416

Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö, 5 min promenad från Malmö Centralstation

Pris: 950kr + moms. För anslutna till Konsthantverkscentrum 750kr + moms.
Krav: Kursen förutsätter att du som deltar har tillgång till teknisk utrustning, t ex smartphone,
dator eller digitalkamera med videofunktion.

Kursen innehåller bland annat:
• Bakgrunden och utvecklingen inom online video, dess förutsättningar och möjligheter. Workshop: hur arbetar man fram en digital strategi för delning av video på nätet? Vad är syftet och hur når man sin publik? Vad är rätt dramaturgiska grepp? Hur går man till väga för att förmedla kreativa processer och värden på rätt sätt?

• Hur få en god kvalitet på enklast möjliga sätt? Om tekniska krav och valet av teknik, om filhantering, uppladdning. Olika tillvägagångssätt för delning och utvärdering. Gruppdiskussion kring vad som funkar och inte, hur ser vi film på nätet och hur använder vi sociala medier? Hur kan jag använda mig av detta? Egen uppgift att lösa.

• Handledning individuellt och i mindre grupper utifrån den egna uppgiften med personlig feedback och input. Vi resonerar i grupp och varje deltagare får vägledning för att jobba vidare med både innehållsmässiga och tekniska frågor.

• Sista kursdagen ägnas åt redovisning av egen uppgift i helgrupp, avslutande diskussion och utvärdering.

Sista anmälningsdag tis 29 mars. Anmälan är bindande men eventuellt urval sker p g a begränsat antal platser.
Fyll i namn, adress, e-post, telefon, företagsform, hemsida, ansluten/icke-ansluten, motivera kortfattat ditt beslut att anmäla dig till kursen.

Anmälan till fortbildningen görs via länken: https://simplesignup.se/event/73416

Vid frågor kontakta: stina.clauss@konsthantverkscentrum.se

Ladda ner bifogade filer

PDF-dokument

Dela på sociala medier
Share on
facebook Share on
twitter Share on
linkedin Share on
google

Läs på Mynewsdesk
Anmälan: fortbildning ”Handgjort på Youtube!

Resurslänkar
Anmäl till kursen

Relaterat material
Evenemang

Kickoff med inspirationsföredrag: Handgjort på Youtube!
2016-03-09 13:30 CET
Tid: 2016-03-16, 18:00 – 20:00
Plats: Multirummet på Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö, 5 min promenad från Malmö Centralstation. Kostnadsfritt! Föranmälan senast 14/3 via länk nedan.

Konsthantverkscentrum bjuder in till kickoff med inspirationsföredrag inför fortbildningen ”Handgjort på Youtube– så når du ut med rörlig bild”. Det är bara tio år sen Youtube föddes och utvecklingen går extremt fort. Möjligheten att nå ut till en bred publik innebär en stor potential, inte minst för skapande och kreativa yrkesgrupper – men hur gör man och hur berättar man? Mer information nedan.

Kontaktpersoner:
Pernilla Norrman
Projektledning och utveckling i Skåne
skane@konsthantverkscentrum.se
070 465 70 70

Västra Götalandsregionen – gestaltningsuppdrag

Nya konstnärliga gestaltningsuppdrag!
Nu finns en upphandling tillgänglig för konstnärligt gestaltningsuppdrag i väntrum och behandlingsrum inom barn- och ungdomssjukvård.

Mer information finns under ”Konst väntrum och behandlingsrum”
https://atc-extern.vgregion.se/Avantra/Customer/Westma/Modules/Purchase/Published/default.aspx

Intresseanmälningar tas endast emot via leverantörsportalen och anmälningsperioden sträcker sig från den 18 mars till och med den 17 april.

Med vänliga hälsningar
Julia Lang
Verksamhetskoordinator

Konstenheten

070-020 59 82
julia.lang@vgregion.se

cid:image001.jpg@01CEE144.DD0C9C60
Västfastigheter
Område Projekt
Besök/postadress: Östergatan 1

Gestaltningsuppdrag i Malmö

Malmö stad söker konstnärer som i samarbete med landskapsarkitekter är intresserade av att ta fram gestaltningsprogram – dvs koncept och utformning – för de två torgen och de två parkerna i fd Kv Spårvägen (Bussgaraget), Norra Sorgenfri. Genom att inkomma med uppgifter enligt anvisningar i Intresseanmälan för konstnärlig medverkan i gestaltningsprogram, så deltar du i prekvalificering och uttagning till uppdraget.

Uppdraget med gestaltningsprogrammen är att föreslå lämplig gestaltning och utformning för torgen och parkerna i kv Spårvägen, i nära samarbete med landskapsarkitekterna.

Inbjudan syftar till att uppmuntra utvecklandet av nya samarbetsformer mellan gestaltande yrkesgrupper som arkitekter och konstnärer. Malmö stad önskar genomföra ett projekt där konstnärer tidigt kommer in i byggprocessen, för att kunna arbeta i nära dialog med beställare, arkitekter, industridesigners och ljusdesigners utifrån platsens förutsättningar och de framtida brukarnas behov. Detta öppnar upp möjligheterna för fler intressanta gestaltningslösningar och en högre konstnärlig identitet i kvarterets parker och torg.

Låter det intressant, läs mer i bifogade pdfdokument.

Länk till Uppdragsbeskrivning

Länk till intresseanmälan