Arkiv för september 2016

Månad: september 2016

Konstnärsnämnden: Utlysningar inom bild och form

Konstnärsnämnden utlyser följande stipendier och bidrag under hösten

Residens i utlandet
Följande vistelser erbjuds under 2017:
Ettåriga vistelser i London och New York
Tre månaders vistelser i Beijing, Jingdezhen och Tokyo
Två månaders vistelser i Bangalore och Belgrad

Läs mer på http://www.konstnarsnamnden.se/bild_och_form/utlandsresidens

Sista ansökningsdag 20 oktober

Internationellt kulturutbyte och resebidrag
Sök bidrag för internationella utbyten i Sverige och utomlands eller för resor i utlandet.
Läs mer på http://www.konstnarsnamnden.se/bild_och_form/internationellt_kulturutbyte_resebidrag

Sista ansökningsdag 27 oktober

Projektbidrag
Sök bidrag för konstnärliga projekt.
Läs mer på http://www.konstnarsnamnden.se/projektbidrag_bild_form

Sista ansökningsdag 17 november

För mer information:
Louise Dahlgren
Handläggare och sekreterare åt Bildkonstnärsfonden
louise.dahlgren@konstnarsnamnden.se
Konstnärsnämnden | The Swedish Arts Grants Committee
Maria skolgata 83
SE-118 53 Stockholm
Tel. +46 (0)8 506 550 00
Dir. +46 (0)8 506 550 68
www.konstnarsnamnden.se
cid:image001.jpg@01D11710.FA963A80