Arkiv för oktober 2017

Månad: oktober 2017

Region Kronoberg söker Konsthandläggare

I tjänsten ingår i huvudsak följande arbetsuppgifter:
• inköp och beställning av konstnärlig gestaltning till Region Kronobergs verksamheter,
• dialog och planering med berörda verksamheter,
• placering av konst i regionens verksamheter,
• medverkande i byggnadsanknutna gestaltningsprojekt,
• registrering, dokumentation och fotografering av konsten,
• vård, konservering och renovering av verk,
• omvärldsbevakning inom konstområdet,
• tillgängliggöra och kommunicera konsten genom pedagogiska insatser till personal och allmänhet.

Konsthandläggarfunktionen organiseras inom kulturstab tillsammans med bild- och formutveckling.

Läs mer HÄR