Arkiv för november 2017

Månad: november 2017

Inbjudan inspirationsdag 31 januari Skapande skola Malmö stad

Hej Här kommer en inbjudan att anmäla sig till våren inspirationsdag inför Skapande skola i Malmö stad. 31 januari samlas kulturaktörer, lärare, elever och grundskole- och kulturförvaltningarna för att träffas och kicka igång processen inför nästa läsårs Skapande skola-verksamheter. För tredje gången bjuder vi in till Malmö Live och i år har vi några förändringar. Vi måste ju alla utvecklas, så även en inspirationsdag!Vi har förlagt dagen från morgon och fram till strax efter lunch. Detta gör vi framförallt för att Malmös elever ska kunna vara med. Vi har sett många positiva effekter av att de har varit på plats och vill på det här sättet anpassa så att det blir enklare för dem att delta.

 Under dagen har vi ett informationspass i Kuben där alla deltagare är inbjudna, även ni kulturaktörer. Informationspasset innehåller goda exempel, information om bidraget och annat matnyttigt och kan vara ett lärande för dig om hur Skapande skola-verksamheten ser ut ute på skolorna. Vi håller koll på det du har i utbudsrummet så du kan lugnt vara med och lyssna. 

 Eftersom lokalen har sina fysiska begränsningar och vi vill skapa en balans mellan skola och kulturliv så blir vi kanske tvungna att göra ett visst urval. Varje kulturförening/organisation kan ha max två representanter på plats. Enskilda kulturaktörer representeras med en person. Välkommen med din anmälan senast 6 december. I början av januari får du besked om du har fått plats.  Länk till anmälan hittar du längst ner.

Dialogrum

Vi har under båda de senaste åren haft en programdel som vi kallat för dialogrum och det har varit väldigt uppskattat. Här får du som kulturaktör möjlighet att inleda en diskussion med en skola om ett kommande gemensamt Skapande skola-projekt. Många skolor vill vara med tidigt i diskussionen och planerandet och i dialogrummet finns den möjligheten. Tyvärr hade vi en del skolor som inte dök upp till bokade dialogpass förra året så nu vill vi prova att skolorna gör dessa bokningar när de är på plats. Vi kommer att inleda dagen med fika och mingel i utbudsrummet och då gör skolorna sina bokningar till dialogrummet. Varje dialogpass är 30 min. Du kan också välja att något av dialogpassen erbjuds till flera skolor på samma gång, mera som en presentation av vad du kan erbjuda. Dialogpassen pågår samtidigt som utbudsrummet så om du vill vara på plats i båda samtidigt måste ni vara fler än en person på plats. Utbudsrummet är även öppet under den första timmen under dagen.

Workshop för elever

Som förra året vill vi erbjuda workshops för de elever som är på plats. Workshopen är ett bra sätt för eleverna att få känna vad Skapande skola kan vara. Varje workshop är 90 min och ska vara något som skolorna kan gå vidare med i sin Skapande skola-ansökan. Elever som deltar kommer från olika skolor och känner troligtvis inte varandra. Du kommer inte att kunna hålla i workshops och delta i informationspasset, båda dessa pågår samtidigt.

 Prova på

Några av aktörerna som var med förra året hade möjlighet att ha interaktiva aktiviteter typ prova på. Det här var väldigt uppskattat och vi vill gärna utöka detta. Skriv i anmälan om du vill erbjuda någon prova-på-verksamhet. Du kommer att finnas i ett rum med många andra så det blir svårt att ha några längre och djuplodande pass utan detta är mera tänkt lite som ett mingel men där man stannar till kanske får testa animering, jonglering eller att bygga något osv.

Utbudsrum

Som tidigare har vi även ett utbudsrum där du får möta skolorna och dela ut infoblad, prata och komma i kontakt. I utbudsrummet får du del av ett bord. I övrigt får du i anmälan uppge eventuella önskemål. Vi kommer inte att kunna erbjuda strömtillgång till alla så se till att komma med laddade datorer och annat.

 Upplägg för dagen

9:00 – 10:00                                Incheck, fika, mingel i utbudsrummet, bokningar till dialogrum
10:00 – 11:30                             Kuben – info för alla (utom elever)
10:00 – 11:30                             Workshops för elever

11:30 – 12:15                             Lunch

12:15 – 14:15                             Dialogrum i fyra 30 minuters pass, prova på i Kuben, utbudsrum

 Länk till anmälan inspirationsdag 31 januari 2018 https://goo.gl/forms/NQh3qJ2GdeOEToRs2

 

Välkomna!

Caroline Ulvsand Kultursekreterare

 Malmö Stad Grundskoleförvaltningen Pedagogisk Inspiration

Rönnbladsgatan 1 B

205 80 Malmö

040-34 10 00

0729-819761

 

caroline.ulvsand@malmo.se

www.malmo.se