Arkiv för juni 2019

Månad: juni 2019

Bli medlem i Grafiska sällskapet!

Är du konstnär och gör grafik?
Vill du bli medlem?
Ansök om medlemskap!
Måndag 26 augusti 2019 sker inval till Grafiska Sällskapet
”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär eller konststuderande som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Invald studerande medlem betalar halv medlemsavgift under studietiden, dock inte vid fortbildning.
Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden. Skriftlig ansökan enligt fastställt formulär inlämnas tillsammans med arbetsprover på det sätt och vid den tidpunkt styrelsen tillkännager.” Grafiska Sällskapets stadgar § 10.

Grafiska Sällskapet är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige. Konstnärsmedlemmarna är aktiva konstnärer som uttrycker sig med konstgrafiska metoder i grafiska blad. Grafiken som konstart får bland Sällskapets medlemmar testa och tänja gränserna (om det ens finns några). Lika många som konstnärsmedlemmarna är, 430 st., är de olika uttryckssätten. Grafiska Sällskapet driver ett galleri på Hornsgatan i Stockholm där visas utställningar av medlemmar och där medlemmar ständigt lämnar in grafiska blad till kommissionsförsäljning.
I länken nedan hittar du all nödvändig information om tider för inlämning och ansökningsblankett.

Hemsida: www.grafiskasallskapet.se för information om Sällskapet, där hittar du också information om ansökan. Klicka på ”OM GS”/ ”Hur blir man medlem?”
Välkommen med din ansökan!

Medlemsansökan
Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 STOCKHOLM
Upplysningar e-post: sekreteraren@grafiskasallskapet.se
Galleriets ordinarie öppettider t.o.m 16 juni:
Tisdag – fredag 12 – 18, lördag – söndag 12 – 16. Tel: 08-643 88 04
E-post: galleri@grafiskasallskapet.se