Arkiv för mars 2020

Månad: mars 2020

Enkät om Coronapandemins ekonomiska påverkan

Hej vänner och kollegor, Det är märkliga tider, vi lever nog alla i någon sorts snabbt föränderlig pendling mellan oro och hopp.  Jag har gått ut med en uppmaning till konstnärer att höra av sig till mig och berätta hur coronapandemin och de åtgärder som satts in för att hindra smittspridningen har påverkat dem ekonomiskt. Och hur det kommer att påverka framöver. Självklart påverkas vi på andra sätt än det akut ekonomiska också, och jag tar gärna även emot andra funderingar och förslag på lösningar.

 Nu har vi lagt upp en digital enkät, som jag uppmanar er att hjälpa till att sprida till så många bild- och formkonstnärer som möjligt. Det behöver inte bara vara medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation, vi vill få in så mycket info som möjligt från så många yrkesverksamma som möjligt.

https://sv.surveymonkey.com/r/GF7PDDS

Vänligen
från
Sara Edström
Ordförande Konstnärernas Riksorganisation

Växel: 08 54 54 20 80
Mobil: 0046-72 242 40 12
Adress: Hornsgatan 103, 9 tr, 117 28 Stockholm

Nytt för Skapande skola

Som yrkesverksam konstnär ska det vara självklart och enkelt att möta 

skolelever på ett eller annat sätt. Konstnärer är en resurs för 

samhället, och det är viktigt att barn och ungdomar får insyn i 

konstnärlig verksamhet och metod. Detta är grundtanken med vår nya 

plattform www.konstdepartementet.se som vi lanserar nationellt under 

2020 efter en pilot i Stockholms stad under hösten. Plattformen 

förmedlar både uppdrag för skolans grundverksamhet och för Skapande 

skola. Som medlem i Konstnärscentrum lägger du in ditt projekt på 

plattformen, där det finns ett antal format att välja på. Vi 

marknadsför ut mot skolorna och bokningar sker enkelt genom ett 

kalendersystem på plattformen. Ersättning enligt KLYS 

rekommendationer. Lägg in ditt projekt i dag!

 

För mer information, kontakta Peter Gahnström på peter@kcost.se