Arkiv för juli 2020

Månad: juli 2020

Smålandskonstnärer!

Under Rådande Omständigheter 19.9 – 29.11 2020

Smålands Konstarkiv bjuder in alla professionella konstnärer, formgivare och konsthantverkare bosatta i Småland att delta i grupputställningen Under Rådande Omständigheter i Lada 3 i höst. Samtliga verk kommer att vara till salu och syftet är att visa mångfalden i Smålands konstliv samtidigt som möjligheter ges till intäkter i en period då situationen kring covid-19 slår hårt mot de individuella kulturskaparna. Utställningen är ett sätt för Smålands Konstarkiv som institution att stötta det professionella konstlivet i Småland, och alla försäljningsintäkter går oavkortat till de sålda verkens upphovspersoner.

Mer information och anmälan HÄR

Konstdepartementet

Är du som konstnär intresserad av att få möjlighet till uppdrag i skolan?

Kurs om Konstdepartementet via zoom-länk onsdagen den 19 augusti kl 16:00-18:00

Genom unika samarbeten mellan barn, unga och konstnärer i hela landet utforskar vi klassrummet och skolan som konstrum.  Målsättningen är ta ansvar för att öka tillgången till bild- och formområdet i hela landet. Särskild vikt läggs vid barn och ungas rätt till att ta del av och själva skapa konst.

Konstdepartementet initierades av Konstnärscentrum öst, och drivs i samarbete med fyra nationella centrumbildningar – Konstnärscentrum nationell, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum.

Kolla in andras presentationer och skolprojekt på Konstdepartementet här: https://www.konstdepartementet.se/konstnarer/?centrum=konstnarscentrum

Kursledare är Konstdepartementets projektledare Camilla Eltell.

ANMÄLAN FÖR MEDLEMMAR I KC SYD SENAST 2020-08-17 TILL: info@kcsyd.se