Arkiv » Seminarium, Skapande Skola

Seminarium, Skapande Skola

behövs bild och

Behövs bild och formkonstnärer i Skapande Skola?

Seminarium tisdagen 27/11 kl.13.00 ˆ 17.00

På Skånes Konstförening, Bragegatan 15 Malmö,
galleri och scen för live- och crossoverkonst
Bildvisning, workshop, musik och presentation av kartläggningen om Skapande Skola
på uppdrag av Region Skånes kulturnämnd av Konstfrämjandet, Konsthantverkscentrum och Konstnärscentrum Syd
Välkomna!
Anmälan till pia.hansson1@telia.com eller info.hansbjorn@gmail.com