Arkiv för Birgitta Heiling

Författare: Birgitta Heiling

Skapande skola

Kom ihåg att anmäla dig senast 17 augusti!
Är du som konstnär intresserad av att få möjlighet till uppdrag i skolan?

Kurs om Konstdepartementet via zoom-länk onsdagen den 19 augusti kl 16:00-18:00

Genom unika samarbeten mellan barn, unga och konstnärer i hela landet utforskar vi klassrummet och skolan som konstrum. Målsättningen är ta ansvar för att öka tillgången till bild- och formområdet i hela landet. Särskild vikt läggs vid barn och ungas rätt till att ta del av och själva skapa konst.

Konstdepartementet initierades av Konstnärscentrum öst, och drivs i samarbete med fyra nationella centrumbildningar – Konstnärscentrum nationell, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum.

Smålandskonstnärer!

Under Rådande Omständigheter 19.9 – 29.11 2020

Smålands Konstarkiv bjuder in alla professionella konstnärer, formgivare och konsthantverkare bosatta i Småland att delta i grupputställningen Under Rådande Omständigheter i Lada 3 i höst. Samtliga verk kommer att vara till salu och syftet är att visa mångfalden i Smålands konstliv samtidigt som möjligheter ges till intäkter i en period då situationen kring covid-19 slår hårt mot de individuella kulturskaparna. Utställningen är ett sätt för Smålands Konstarkiv som institution att stötta det professionella konstlivet i Småland, och alla försäljningsintäkter går oavkortat till de sålda verkens upphovspersoner.

Mer information och anmälan HÄR

Konstdepartementet

Är du som konstnär intresserad av att få möjlighet till uppdrag i skolan?

Kurs om Konstdepartementet via zoom-länk onsdagen den 19 augusti kl 16:00-18:00

Genom unika samarbeten mellan barn, unga och konstnärer i hela landet utforskar vi klassrummet och skolan som konstrum.  Målsättningen är ta ansvar för att öka tillgången till bild- och formområdet i hela landet. Särskild vikt läggs vid barn och ungas rätt till att ta del av och själva skapa konst.

Konstdepartementet initierades av Konstnärscentrum öst, och drivs i samarbete med fyra nationella centrumbildningar – Konstnärscentrum nationell, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum.

Kolla in andras presentationer och skolprojekt på Konstdepartementet här: https://www.konstdepartementet.se/konstnarer/?centrum=konstnarscentrum

Kursledare är Konstdepartementets projektledare Camilla Eltell.

ANMÄLAN FÖR MEDLEMMAR I KC SYD SENAST 2020-08-17 TILL: info@kcsyd.se

Nytt för Skapande skola

Som yrkesverksam konstnär ska det vara självklart och enkelt att möta 

skolelever på ett eller annat sätt. Konstnärer är en resurs för 

samhället, och det är viktigt att barn och ungdomar får insyn i 

konstnärlig verksamhet och metod. Detta är grundtanken med vår nya 

plattform www.konstdepartementet.se som vi lanserar nationellt under 

2020 efter en pilot i Stockholms stad under hösten. Plattformen 

förmedlar både uppdrag för skolans grundverksamhet och för Skapande 

skola. Som medlem i Konstnärscentrum lägger du in ditt projekt på 

plattformen, där det finns ett antal format att välja på. Vi 

marknadsför ut mot skolorna och bokningar sker enkelt genom ett 

kalendersystem på plattformen. Ersättning enligt KLYS 

rekommendationer. Lägg in ditt projekt i dag!

 

För mer information, kontakta Peter Gahnström på peter@kcost.se