1-% till den offentliga konsten

Kategori: 1-% till den offentliga konsten

1 % TILL DEN OFFENTLIGA KONSTEN

1 % TILL DEN OFFENTLIGA KONSTEN
Utställning och föredrag/offentligt samtal
Den 29 augusti 2013  inleder Konstnärscentrum – Syd projekt “1-% till den offentliga konsten”, ett projekt om konstens roll i det offentliga rummet. En del av projektet är en utställning, som visas på Eslövs stadsmuseum 29 augusti till 8 september. Frågor som ställs i utställningen är exempelvis; Vad är offentlig konst? Vem ska bestämma hur den offentliga konsten ska se ut? Behövs, över huvud taget, konst i det offentliga rummet? Hur ska den offentliga konsten finansieras?
För den som vill vara med och diskutera den offentliga konsten, ställa frågor eller bara lyssna till andras åsikter anordnas ett föredrag och samtal om den offentliga konsten kl 19.00 den 29 augusti på Eslövs stadsmuseum. Leder samtalet gör Hans Björn och Staffan G-son Lind från Konstnärscentrum Syd. Violinisten Stefan Pöntinen medverkar med sin sällsamma och vackra musik.
Fri entré
Under hösten 2013 och våren 2014 kommer utställningar om den offentliga konsten att arrangeras I tio skånska kommuner. I samband med utställningarna kommer offentliga diskussioner om konstnärlig identitet, visioner och gestaltning i stadens offentliga rum att arrangeras.
Ett projekt med stöd av Region Skåne och Region Södra Småland

DET OFFENTLIGA RUMMET I

1-% till den offentliga konsten

Malmö Stadshus 2013
Den 8 november kl 15.00 – 17.00
Kulturdirektör Elisabeth Lundgren inviger utställningen och mingel
Musik av Stefan Pöntinen

Den 13 november kl 14-00 till 17.00
 Öppet samtal om 1-% regeln och den offentliga konsten
Konstnärscentrum-Syd
Ordf. Malmö Kulturnämnd Daniel Sestrajcic
Kultursekreterare, t.f. enhetschef Malmö Kulturstöd Ann Bergström
Diskussion
 
Välkomna 
för KC-Syd Hans Björn

KC-Syd ställer ut i Malmö

1-% till den offentliga konsten i Skåne

Den 8:e november invigdes KC-Syd´s utställning 1-% till den offentliga konsten i Skåne, på stadshuset i Malmö med bilder och bildspel av Pia Hansson och Stefan Pöntinen spelade  violin.

Utställningen invigdes av Kulturnämndens 1:e  vice ordförande Marcelo Arce Castillo. Projektledare Hans Björn och projektansvarig Staffan G-son Lind berättade om 1-% projektet och KC-Syds delaktighet. Förfriskningar serverades och publiken uppgick till ett  fyrtiotal  varav ett tiotal politiker och tjänstemän.

Ryktesvägen framgår att Malmö har ett 1%-beslut, men hur det ser ut och hur det tillämpas är ännu okänt. Det kommer säkert upp på den offentliga diskussionen onsdagen den 13:e november. Alla är välkommna.

Ur KC-Syd´s perspektiv känns det verkligen bra att vi äntligen kommit i kontakt med Malmö stad och det på en riktig nivå. Hur det kan påverka uppdragsmöjligheterna för konstnärskåren är det för tidigt att sia om, men en sak är säker, vi arbetar på det.

Staffan G-son Lind

Hans-5-A

Hans-3-C

Hans-2-DFoto. Pia Hansson

1% till den offentliga konsten i Malmö.

1-visualisering-7malmö

 

På onsdagseftermiddagen, den 13:e, anordnade KCSyd och Malmö Kulturförvaltning ett diskussionsmöte kring offentlig konst och 1%-regeln. Ett trettiotal intresserade och berörda deltog. Både konstnärer, politiker, tjänstemän och vi som arrangörer och samtalsledare. KCSyd har tagit del av dokument där det framgår att Malmö inte längre tillämpar 1%-regeln. Något som förnekades av Kultunämndens 2:dre vice ordförande, Peter Österlin och kulturnämndens utredare Ann Bergström. Det må vara hur det vill med detta men det viktiga är att 1% inte avsätts idag till byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning.

 

Ann Bergström, som i juni lämnat in en utredning till kulturnämnden angående 11/2% !!! till offentlig gestaltning, berättade hur ärendet går vidare. Bollen ligger idag hos kulturnämnden och en tidsplan skall fastställas. Peter Österlin trodde sig kunna lova att under 2014 skall ett beslut kunna förverkligas. Fortfarande handlar det om skrivningar i beslutet, hur man skall arbeta, vilka det gäller, stadsfastigheter? kommunala bostadsaktiebolag? etc. etc. Således ett antal obekanta faktorer i luften.

Det viktiga är att en klar målsättning finns och att det råder politisk enighet kring detta. Ett eventuellt makskifte skall inte kunna förändra något.

En luttrad konstnärskår får vänta på ett större antal uppdrag som säkert kommer att komma. För KCSyd handlar det om att hålla liv i frågan. Vi har erfarenheter bl.a. genom Mats Kläpp, konsult i Malmö, som jobbat med flera byggprojekt som stadsdelarna drivit. Där har inte funnits pengar avsatta i investeringsbudgetarna och därför oerhört problematiskt att i efterhand, trots stort intresse och engagemang, få fram medel till offentlig gestaltning. Med klara regler skulle detta inte behöva ske. Ett antal uppdrag skulle vara finansierade redan från början.

Johan Röing, KKV monumental, var aktiv och skeptisk, som kåren är, till diskussioner. Vi vill ha handling och inte bara utfästelser.

Thomas Millrot tog upp en annan sida av problematiken kring konst i offentlig miljö. Nämligen: Inköp av löskonst. Vikten av att hela systemet fungerar, från kommunala inköp för att galleriverksamheten skall kunna fungera till utställningsverksamhet i allmännhet. Hela konstvärden ligger, åtminstonde delvis, inom kommunens ansvarsområde. Idag minskar inköpen och det måste förändras!

Claudia Scharper, konsthallschef i Kristianstad och även arbetande med upphandling, gav en livfull skildring av behovet av administrativa resurser vid 1%-arbetet. Kristianstad har 1%-beslut och jobbar seriöst med det. Det är naturligtvis viktigt att arbetsmetoderna är genomtänkta så att inte annan verksamhet drabbas.

På slutet kom vi in på upphandlingsproblematiken. Dåliga exempel och några goda.  Stockholms Landsting har lyckats göra ett bra system för upphandling av gestaltningar till Karolinska Sjukhuset. KCSyd stöder Konstpool, som är under utveckling, för att underlätta för konstnärer vid intresseanmälningar. De kommuner och organisationer som hittills enbart använt sig av direktupphandling med ”undantag av konstnärliga skäl” måste nog börja tänka om. I alla fall jobbar vi på att underlätta öppna processer med annonsering och intresseanmälan.

Pia Hansson, Hans Björn och Staffan G-son Lind var arrangörer av mötet från KCSyd.

Staffan G-son Lind

1% till den offentliga konsten

staffan nihlén rörelse och

1% TILL DEN OFFENTLIGA  KONSTEN

 Ängelholms stadsbibliotek

22 september – 11 oktober 2014

KC- Syds utställning 1% till den offentliga konsten i Skåne

Målsättningen med utställningen är att belysa frågeställningar om den offentliga konsten

  •  Vad är offentlig konst?
  • Vem ska bestämma hur den offentliga
  • konsten ska se ut?
  • Behövs, över huvud taget, konst i det
  • offentliga rummet?
  • Hur ska den offentliga konsten finansieras?

1 % till den offentliga konsten i Skåne, Ett projekt producerat av Konstnärscentrum – Syd i samverkan och med stöd av Ängelholms kommun, Region Skåne och Region Södra Småland.

 

Projektansvariga: Staffan G-son Lind och Hans Björn

Foto, grafisk form: Pia Hansson

KONSTNÄRSCENTRUM-SYD

info.hansbjorn@gmail.com

 

 

1% – lunch i Ängelholm

I samband med öppningen av KC-Syds utställning ”1% till den offentliga konsten” inbjöd Kultur och fritidsnämnden till ett gemensamt lunchseminarium. Ängelholms kommun har under många år praktiserat 1%-regeln och har som ambition att fortsätta med det även efter kommande organisationsförändringar. Tjugoen personer, politiker, tjänstemän och andra berörda delgav varandra många konstruktiva tankar så det verkar hoppfullt att Ängelholm även fortsättningsvis kommer att handha sin offentliga konst på ett ansvarsfullt sätt.

DELTAGARE

Förtroendevalda

Britt Mari Hansson (s)

Petra Oddson (kd)

Bengt Sävström (s)

Lennart Svensson (fp)

Viviann Nilsson (m)

Tomas Fjellner (m)

Charlott Engblom (fp)

Lennart Engström (kd)

Ängelholmslokaler AB

Benth Jensen – VD

Fredrik Höglund – tf fastighetschef

Kommunorganisationer

Maria Birgander – stadsträdgårdsmästare

Mikael Fritzon – teknisk chef

Jonas Henriksson – projektchef

Hanne Jönsson – konstpedagog

Lars-Gunnar Ludvigsson – explorateringschef

Susann Pettersson – förvaltningschef kultur och fritid

Pontus Swah Lena Tebring – kanslichef

Susann Toft – avd.chef allmänkultur

Konstnärscentrum-Syd

Pia Hansson

Hans Björn

 

 

Lunch-ängelholm-1024x764