Projekt

Kategori: Projekt

1% till den offentliga konsten i Skåne Skåneprojektet 3

1% till den offentliga konsten i Skåne
Skåneprojektet 3

Som en del i KC-Syds informationsarbete kommer projektet”1% för den offentliga konsten i Skåne” att genomföras under 2013

Projektet syftar till att stimulera och initiera konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, att informera om 1%-regeln och “lagen om offentlig upphandling”,  att ge service och stöd till kommuner vid offentliga gestaltningsprojekt

Tio kommuner i Skåne kommer att engageras, i varje kommun kommer en skärmutställning bestående av 20 bilder 100 x 70 cm, relaterade till offentlig gestaltning/konst att visas på lämplig plats, förslagsvis  bibliotek, kommunhus, kulturhus eller annan offentlig plats. Bildspel/film om offentlig gestaltning kommer att visas.
Kvällsseminarie  med diskussion om offentlig konst och enprocentsregeln kommer att arrangeras. Projektet delfinansieras av av Region Skåne

Projektansvarig:            Staffan G-son Lind
Projektledare:                Hans Björn
grafisk form                    Pia Hansson
Musik                              Stefan Pöntinen

Videodokumentation

Konstnärscentrumsyd har påbörjat en videodokumentation om offentlig konst.Vi följer 5 konstnärer i deras arbete, från planering till färdigt verk.Intervjuer, arbetsprocesser och idéer, konstnär och beställare i samarbete.I en första etapp kommer videosekvenserna att visas på KC´s hemsida.
Projektledare: Thord Norman

1% till den offentliga konsten i Region Södra Småland

KCSyd driver sedan 2012 ett projekt i Kronobergs län, på uppdrag av Region Södra Småland, med syfte att diskutera 1%-regeln i alla kommunerna. Det handlar om hur sådana beslut skall se ut och hur dom skall förverkligas. Vi har en skiss angående regelverk och arbetsmetoder för 1%-regeln. Den skall utgöra ett diskussionsunderlag och vara en allmän vägledning i frågor som berör detta ämne. RSS-projektet skall också avslutas med ett seminarium under våren 2013 för att ”knyta ihop säcken”.

Vi kommer också att ta upp upphandlingsfrågor och behovet av särskilda kunskaper när det gäller upphandling av konst, vilka alternativa lösningar det finns o.s.v. KCSyd´s konsulter har redan drivit ett antal sådana processer och organisationen har mycket erfarenhet och kunskap i detta ämne.
Projektet fortsätter under 2013 med återbesök hos kommunerna och ytterligare diskussioner om 1% till konstnärlig gestaltning, rådgivning i upphandling av konst och allmän rådgivning i frågor kring offentlig konst.

Projektledare:            Stins Siljing
Projektansvarig:         Staffan G-son Lind