Skapande Skola

Kategori: Skapande Skola

Skapande skola

Kom ihåg att anmäla dig senast 17 augusti!
Är du som konstnär intresserad av att få möjlighet till uppdrag i skolan?

Kurs om Konstdepartementet via zoom-länk onsdagen den 19 augusti kl 16:00-18:00

Genom unika samarbeten mellan barn, unga och konstnärer i hela landet utforskar vi klassrummet och skolan som konstrum. Målsättningen är ta ansvar för att öka tillgången till bild- och formområdet i hela landet. Särskild vikt läggs vid barn och ungas rätt till att ta del av och själva skapa konst.

Konstdepartementet initierades av Konstnärscentrum öst, och drivs i samarbete med fyra nationella centrumbildningar – Konstnärscentrum nationell, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum.

Konstdepartementet

Är du som konstnär intresserad av att få möjlighet till uppdrag i skolan?

Kurs om Konstdepartementet via zoom-länk onsdagen den 19 augusti kl 16:00-18:00

Genom unika samarbeten mellan barn, unga och konstnärer i hela landet utforskar vi klassrummet och skolan som konstrum.  Målsättningen är ta ansvar för att öka tillgången till bild- och formområdet i hela landet. Särskild vikt läggs vid barn och ungas rätt till att ta del av och själva skapa konst.

Konstdepartementet initierades av Konstnärscentrum öst, och drivs i samarbete med fyra nationella centrumbildningar – Konstnärscentrum nationell, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum.

Kolla in andras presentationer och skolprojekt på Konstdepartementet här: https://www.konstdepartementet.se/konstnarer/?centrum=konstnarscentrum

Kursledare är Konstdepartementets projektledare Camilla Eltell.

ANMÄLAN FÖR MEDLEMMAR I KC SYD SENAST 2020-08-17 TILL: info@kcsyd.se

Nytt för Skapande skola

Som yrkesverksam konstnär ska det vara självklart och enkelt att möta 

skolelever på ett eller annat sätt. Konstnärer är en resurs för 

samhället, och det är viktigt att barn och ungdomar får insyn i 

konstnärlig verksamhet och metod. Detta är grundtanken med vår nya 

plattform www.konstdepartementet.se som vi lanserar nationellt under 

2020 efter en pilot i Stockholms stad under hösten. Plattformen 

förmedlar både uppdrag för skolans grundverksamhet och för Skapande 

skola. Som medlem i Konstnärscentrum lägger du in ditt projekt på 

plattformen, där det finns ett antal format att välja på. Vi 

marknadsför ut mot skolorna och bokningar sker enkelt genom ett 

kalendersystem på plattformen. Ersättning enligt KLYS 

rekommendationer. Lägg in ditt projekt i dag!

 

För mer information, kontakta Peter Gahnström på peter@kcost.se

NYTT!!! Utlysning, Utbud och (X)sites

Är du fri kulturutövare som arbetar med konst i skolor och vill visa upp din verksamhet?
Save the date!
21/3 2019 blir det utbudsdag för Bild och Form riktat mot Malmös grundskolors kulturombud och regionens kultursamordnare. Detta inför Malmös Skapande-Skola-ansökningar för läsåret 19-20.
CirkulationsCentralen ordnar detta evenemang med stöd av Kultur Skåne, Malmö Kulturstöd och i samarbete med Bästa Biennalen, Malmö Grundskoleförvaltning, Konstfrämjandet, KcSyd, Folkuniversitet och Konstitutet.
Plats; CirkulationsCentralens lokaler Rehab på Spånehusvägen 83 i Malmö.
Tid; Heldag 21/3 (vi återkommer med program)
Kostnadsfritt för utställare. Vi bjuder på lunch, kaffe och wifi!
Anmäl intresse här: utbudsdagkonst@gmail.com

se länk på Konstpool om:

Gestaltningsuppdrag Torparskolan Växjö

Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag, VÄXJÖ

Växjö kommun inbjuder konstnärer att lämna intresseanmälan till konstnärlig gestaltning för Torparskolan.

Gestaltningen är uppdelad i två delar och ska dels utföras inomhus, i antingen den nya entréhallen eller i skolans matsal, samt utomhus i de delar av skolgården som består av och gränsar till skogen.

En konstnär kommer ges uppdrag att genomföra båda verken.

ett annat datum att komma ihåg 23 mars KcSyds årsmöte

ett datum till
Presentation av konstprojektet (X)sites 2019.
Måndag 28 januari kl 18 – 20
DIGITALISEUM, Lodgatan 1, 211 24 Malmö
Projektledare Mats Nordlund informerar om LandArt – projektet (X)sites och visar
dokumentärfilmen ”(x)sites 2018”, av Gustav Annerblom.
Filmen har fokus på konstnärernas arbetsprocesser.
Mats Nordlund svarar på frågor om Open Call
för deltagande i (X)sites 2019
(Open Call finns på landart.se till 3 februari)

Intresseanmälan fria kulturlivet

På denna sida kan ni ansöka om att medverka i barnkulturenhetens kulturutbud för förskola och grundskola. Skolbio gäller även för gymnasiet.

Barnkulturenheten köper varje år in ett antal produktioner som kostnadsfritt fördelas till förskolor och skolor i Malmö. Fördelningen görs via Kulturkartan. Här hittar du barnkulturenhetens inköpskriterier.
Två gånger per år kan intresseanmälan göras för att medverka i barnkulturenhetens utbud.
Höstterminens utbud – anmäl intresse senast den 31/1.
Vårterminens utbud – anmäl intresse senast senast den 30/9.

Vid inköp tas en personlig kontakt från barnkulturenheten.

Intresseanmälan HÄR

Utbudsdag för Skapande skola i Stockholm

utbudsdag stockholm

Konstnärscentrum Öst arrangerade, med stöd från Stockholms Kulturförvaltning, en utbudsdag för Bildkonst i Skolan 17 november 2014.

Ett femtontal konstnärer presenterade sitt konstnärskap och sina projektförslag, dels genom ett bildspel som varje konstnär fick prata en stund till och dels genom en utställning. Publiken, ett tjugotal lärare och kulturkontakter från skolorna plus undertecknad från KC Syd fick också delta i tre workshops. Allra först bjöds på fika och mot slutet mingel med vin och tilltugg.

En representant från kulturförvaltningens Kulan var också med. KC Syd har funnits med i Kulans länklista tidigare men nu hade de ändrat så att varje konstnär skulle lägga in sig där själv i stället.

Några av konstnärerna hade erfarenhet av Skapande skola projekt men en del hade bara idéer och förslag. Några hade gått pedagogikutbildningen för konstnärer på Konstfack.

KC Syd deltog i utbudsdagen för att få tips och idéer för ett eventuellt liknande arrangemang.

Birgitta Heiling

Utbudsdag för Skapande skola i Växjö.

”Växjö kommun och Regionförbundet södra Småland bjöd gemensamt in alla kommuner i Kronobergs län till en utbudsdag för Skapande skola. Under förmiddagen fick 200 elever, lärare och professionella kulturaktörer möjlighet att möta varandra och inspireras!

Genom att både elever och personal mötte de professionella kulturaktörerna, fick se och prova på, så skapas bättre förutsättningar för elevinflytande och samtal om vad eleverna vill möta mer av i skolan. Detta är också ett led i att kulturen ska bli en naturlig del av undervisningen.

Besökarna fick bland annat prova på design, konst, bild, hantverk, scenkonst, media, litteratur, berättande, skrivande och kulturarv. Ja, utbudet var stort precis som engagemanget hos elever och lärare.” från Regionförbundets webbsida

Vi från Konstnärscentrum Syd presenterade våra förslag till projekt som vi har på hemsidan och vi tryckte särskilt på att det är just förslag och att vi är öppna för att arbeta på helt andra sätt, i projekt som växer fram i samarbete med skolorna.

utbudsdag växjö

Synpunkter på Skapande Skola

Konstnären Birgitta Godlund har utifrån erfarenheter från arbete med Skapande Skola formulerat flera intressanta synpunkter och iakttagelser.

Birgitta är också intresserad av andra konstnärers erfarenhet av arbete med Skapande Skola. Om någon har några konstruktiva  tankar så kan KC förmedla dom på hemsidan.

HB

HÅL I HUVET?

Så drastiskt uttalade sig en internationellt verksam konstkurator på ett seminarium nyligden om makthavares oförmåga att satsa på konst och kreativitet i  skolan. Eftersom forskningen pekar på att 60 -70 % av dagens skolbarn, som vuxna kommer behöva uppfinna sina egna yrken, måste Skolan idag ge eleverna verktyg i kreativt och flexibelt tänkande, så att de klarar sig i morgondagens samhälle.

 Är då inte Kulturrådets satsning på mer kultur i skolan Skapande skola ett nytänkande? Som konstnär ser man kanske inte alltid på sig själv i ett perspektiv utifrån. Men ett av motiven till att engagera professionella kulturarbetare i skolans vardag var att blotta närvaron av kreativitet förkroppsligad i en utifrån kommande konstnär, musiker, dramatiker m fl med automatik skulle skapa en atmosfär av kreativitet, vilket i sin tur skulle starta den s k estetiska läroprocessen som Lgr 11 påbjuder i skolans samtliga läroämnen.

Tacksammast engagerades jag för något år sedan i ett terminslångt ämnesövergripande Skapande skola projekt på en kommunal högstadieskola på skånska landsbygden. Långsamt förstod jag, och har därtill tagit till mig nya fakta, att mitt kontrakt i många avseenden var ett undantag. Bland annat genom att Sydsvenska Dagbladet ungefär samtidigt genomförde en lång artikelserie om den svenska skolan och där nämnde vårt projekt som något av en framgångssaga. Vårt – eftersom ansvarig lärare närvarade under samtliga lektionstillfällen, så att vi tillsammans efter varje tillfälle ägnade 5-10 minuter åt gemensam utvärdering. Ömsesidig fortbildning och kompetensutveckling! Vårt – eftersom eleverna själva hade många härliga uppslag, t ex en konstutställning med deras alster, också halvfärdiga skisser. De ville redovisa ”hur vi tänkt” – den kognitiva processen.  Efter avslutat projekt uppmättes en klart förbättrad måluppfyllelse i engelska och svenska.

Personligen är/var jag alltså mycket nöjd med mitt långa gästspel i skolans värld. Andra lärare tittade in med kommentarer som ”så här kul kan man alltså jobba med NO”. Under perioden upplevde jag kontakten med ungdomarna, deras tankar och drömmar, som oerhört stimulerande. OCH mitt eget skapande gick på högvarv.

Men ett normalt Skapande skola projekt innebär oftast att kulturarbetaren jobbar på ett isolerat projekt under mycket begränsad tid. Ofta ensam i klassrummet. Eller ihop med bildläraren, som då får litet nytändning. Alternativt ser bildläraren konstnären som en rival. Och under låt säga 10 timmar hinner man inte vare sig med sin person eller med sin arbetsinsats annat än skrapa på ytan av begreppet estetiska läroprocesser. Om konstnären i sitt arbete med eleverna inte samtidigt förklarar sitt intuitiva och experimentella förhållningssätt för lärarna så uppstår det inte något kreativt klimat vare sig i undervisningen eller i andra skolsituationer. Snarare kan det omvända förhållandet uppstå.

Lärarna känner sig tryggast med textbaserad tydlig vetenskap, fakta, empiri och logik, medan kulturella mjukvaror upplevs som farligare. Att lära ut, eller snarare uppmuntra barnens fantasi, inlevelseförmåga och breda perspektiv är en process, inte ett projekt. Att döma av den debatt som pågår inom Lärarförbundet finns det inom kåren en rätt stor rädsla inför såväl Skapande skola som estetiska läroprocesser. Lärarna har inte tid eller kunskap att hantera det kreativa kaos som kan uppstå t o m i ett samtal runt ett konstverk. På sin höjd har de under sin utbildning tränats att använda bilden som pedagogisk förklaring eller att låta barnen skapa bilder i lätthanterliga tekniker, som kritor, tuschpennor eller datoranimation till enkla, snabba illustrationer i slutet av lektionen.

 Acceptansen i Skolan för mer Konst i undervisningen hade eventuellt varit större om vi konstnärer godkänt lärarnas klagomål på olika brister- medel, möjlighetet, tid mm och böjt oss för skolans önskemål och villkor. Korta punktinsatser som paus i det teoretiska lärandet! Men jag tror på dialog och samtal, där vi konstnärer som individer kan föregå med gott exempel. Nu hade jag med min bakgrund som gästföreläsare vid Malmö lärarhögskola, rätt lätt att argumentera för en utvidgning/förlängning av grundkonceptet i Skapande skola. Men jag tror att om man som Skapande skola kandidat inte förmår förhandla sig till ett längre kontrakt, så lönar det sig att lägga några timmar på obetalda möten med rektor och hela lärarkåren för att förklara all forskning som ligger bakom varje konstnärligt uttryck. Att barn och ungdomar söker kunskap med likartade fantasifulla och kreativa metoder. Ett Skapande skola projekt utan förankring i skolans vardag riskerar att reduceras till ren underhållning- ett välkommet avbrott i rutinerna för såväl lärare som elever. Men knappast den glädje och energiinjektion konst och kultur ger för den som låter färg, form, toner, poesi… tränga in under huden – dagligen! I samtliga ämnen!

 

Den mångbottnade konsten har en kraft att spegla samhällets föränderliga karaktär å ena sidan och å andra sidan gestalta stora existentiella frågeställningar. Det statliga kulturrådets uppgift är att sprida den kunskapen över hela landet. Något bättre redskap för detta än Sveriges lärarkår i samarbete med regionens/ortens utbildade kulturarbetare finns knappast. Under den stora recessionen I USA engagerades genom Roosevelts New Deal (WPA) konstnärerna i de statliga skolorna som bild (läs konst-)lärare. Det är en allmänt vedertagen sanning att Abstract Expressionism fann sin tidigaste form i USA p g a denna satsning på god högkvalitativ konst i den allmänna skolan.

Prematura – beskrevs såväl Skapande skola som Lgr 11 på det ovan nämnda seminarietJag tror vi måste stoppa undan de hårda orden och konstruktivt analysera den uppkomna situationen. Det statliga kulturrådets initiativ Skapande skola kom i tiden ungefär samtidigt som andra statliga försörjningsmöjligheter för konstnärer skrotades, som förlegade och elitistiska. Skapande skola innebär på så sätt ett mer demokratiskt tänkesätt som gett många fler konstnärer välbehövliga inkomster. Låt oss se att det här smörgåsbordet av småsnuttar kultur som Skapande skola utgör idag är en början på en process. Början på ett samtal som vi alla kan föra på individnivå. Som konstnärer för att få storlek och kontinuitet i våra kontrakt. Som föräldrar för att få en i sann mening fungerande skola för våra barn. Som lärare med visioner om nya arbetssätt. På grupp/kulturpolitiknivå bör samtalet handla om en ny kontext – en ny permanent mötesplats för konstnärer, barn och ungdomar samt lärare.

Seminarium, Skapande Skola

 

seminarie-Skapande-Skola

Tisdagen den 27 nov genomförde Konstnärscentrum Syd i samverkan med Konsthantverkscentrum och Konstfrämjandet ett seminarium om Skapande Skola på Skånes Konstförening i Malmö.
Anna-Maria Olsson, Konstfrämjandet redovisade en kartläggning om Skapande Skola, bild och form, i Skåne,
Astrid Göransson, Ulrika Swärd och Hans Björn presenterade några utförda skolprojekt. Stefan Pöntinen framförde violinmusik för kontemplation.
Eftermiddagen avslutades med diskussion, frågor och kanske ett och annat svar.