Arkiv » Debatt Lunds Konsthall 4.2

Debatt Lunds Konsthall 4.2

Välkommen till

Kulturpolitisk debatt på Lunds konsthall
Lunds konsthall
4 februari kl 18.30-ca 20.00
Fri entré

Med anledning av den politiska turbulensen kring Lunds konsthall bjuder Nätverk till stöd för Lunds konsthall, Galleri Pictura och Skånes konstförening in till debatt. I ett pressmeddelande efter Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i Lund den 10 december meddelades det att nämnden hade för avsikt att:

”Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att till nämndsammanträdet i februari 2016 återkomma med ett förslag på tidsplan för genomförande av rekonstruktion av Lunds konsthall med syfte att förändra och modernisera verksamheten för att passa in i dagens och framtidens Lund. En rekonstruktion kan innebära en nedläggning av befintlig verksamhet för att ge plats åt en förnyad.”

Beslutet har senare omprövats och Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 januari att tillsätta en konsultledd utredning, med syfte att utreda konsthallens fortsatta verksamhet.

Den 4 februari kommer en kulturpolitisk debatt att föras på Lunds konsthall. Debatten kommer att behandla frågor om kulturpolitik och principen om armlängds avstånds – är den viktig, och bör den värnas? Samtalet förs i form av ett panelsamtal, men det kommer också att finnas möjlighet för publiken att ställa frågor till de verksamma inom konstfältet såväl som till de deltagande politikerna.

Deltagare:

Lennart Alves, konsthallschef, Nässjö konsthall
Luca Frei, konstnär
Dan Jönsson, konstkritiker
Max Liljefors, professor vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet
Elena Tzotzi, curator, Signal – Center för samtidskonst
Barbro Westling, konstföreningen Auras ordförande och konstnär

Ledamöter av Kultur och fritidsnämnden, Lunds kommun: debatt på Lunds konsthall
Lunds konsthall
4 februari kl 18.30-ca 20.00
Fri entré