Arkiv » DET OFFENTLIGA RUMMET I

DET OFFENTLIGA RUMMET I

1-% till den offentliga konsten

Malmö Stadshus 2013
Den 8 november kl 15.00 – 17.00
Kulturdirektör Elisabeth Lundgren inviger utställningen och mingel
Musik av Stefan Pöntinen

Den 13 november kl 14-00 till 17.00
 Öppet samtal om 1-% regeln och den offentliga konsten
Konstnärscentrum-Syd
Ordf. Malmö Kulturnämnd Daniel Sestrajcic
Kultursekreterare, t.f. enhetschef Malmö Kulturstöd Ann Bergström
Diskussion
 
Välkomna 
för KC-Syd Hans Björn