Arkiv » En konferens om konstnärliga gestaltningar i offentliga rum Ronneby 23 maj

En konferens om konstnärliga gestaltningar i offentliga rum Ronneby 23 maj

1% till konsten?

En konferens om konstnärliga gestaltningar i offentliga rum

Vad står det i Lagen om offentlig upphandling när det handlar om konsten i våra offentliga rum? Hur arbetar man i en konstreferens- grupp och måste konstsakkunniga vara del av den? Vilka roller har beställaren, konstkonsulten och konstnären? Vilka riktlinjer nns det för förvaltning av konsten i det offentliga rummet? Kan man kasta konst?

Hur skriver man ett anbud som konstnär? Var hittar man uppdragen? Vilka upphandlingsportaler nns det?

Dessa och många era frågor får du svar på under konferensen 1% till konsten.
Dagen bjuder på konkreta råd och tips för dig som arbetar med, eller vill börja arbeta med, konstnärliga gestaltningar i offentliga rum. Konferensen vänder sig till konstnärer, konsthallar, konstansvariga, kulturchefer, stadsplaneringsavdelningar upphandlingsavdelningar, stadsarkitekter, planarkitekter, kommunala bostadsbolag, tekniska kontor och politiker.

       Anmälan

Din anmälan vill vi ha senast 12 maj via online- länken: http://bit.ly/23maj

Konferensen är gratis för deltagare som arbetar i Blekinge. För deltagare från andra län kostar konferensen 300 kr.
Om du är anmäld och inte kommer debiterar vi dig 300 kr. För att slippa avgiften måste du avboka senast en vecka före konferensen.

Vid frågor om konferensen kontakta Torun Ekstrand, Konst i Blekinge torun.ekstrand@regionblekinge.se

      Program