Arkiv » Ett ljus i höstmörkret.

Ett ljus i höstmörkret.

Nu har den preliminära sammanställningen av värdet av vår arbetsskapande verksamhet genomförts. Varje år är det lika spännande eftersom ingen har det exakta resultatet. Man gissar lite och funderar över marknadsläget.

Vårt resultat för år 2014 är dock mycket glädjande. Det sammanlagda värdet på uppdrag och ersättningar av olika slag är: 8,2 miljoner, och vi har sysselsatt 56 konstnärer.

Vi kan i all anspråklöshet konstatera att vårt arbetssätt är effektivt och inriktat på resultat. Något som delvis skiljer oss från andra regioner och oganisationer verksamma på marknaden. Det känns extra tillfredsställande eftersom vi i stort sett är den enda organisationen som arbetar för att konstnärer skall få uppdrag i någon form.

Det känns också tillfredsställande att vi kan rapportera så goda resultat till dem som stöder oss med  verksamhetsbidrag eller projektbidrag. Det gäller framför allt region Skåne och region Södra Småland.

KCSyd kommer naturligtvis att fortsätta med samma arbetsskapande metoder. Organisationsledningen kommer dock att se delvis annorlunda ut efter nästa årsmöte. Det är tre styrelsemedlemmar som kommer att sluta och jakten på nya krafter har börjat. Dock kommer flera av ”de gamla” att kvarstå med projekt för KCSyd i en eller annan form.

Vår inre verksamhet går för närvarande ut på att utnyttja tillfället till en genomgång av organisationen och förhoppningsvis åstadkomma förbättringar.

Allt kommer att redovisas på kommande årsmöte.

Staffan G-son Lind, ordförande KCSyd