Arkiv » Fyra nya konstnärliga gestaltningsuppdrag

Fyra nya konstnärliga gestaltningsuppdrag

Kulturförvaltningen utlyser fyra nya konstnärliga gestaltningsuppdrag på Sollentuna sjukhus. Sjukhuset står inför en omfattande ombyggnation som är en del av Framtidsplanen – en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Gestaltningsuppdragen gäller för såväl inomhus- som utomhusmiljöer. Sista dag för intresseanmälan är den 2 mars. Moderniseringsarbetet av Sollentuna sjukhus påbörjas under våren och beräknas vara klart under hösten 2017.

I och med Stockholms läns landstings satsningar på framtidens hälso- och sjukvård ökar antalet konstnärliga gestaltningsuppdrag i länet. Konstenheten på landstingets kulturförvaltning projektleder arbetet.

Uppdragen beskrivs på vår webbplats www.kultur.sll.se där man också kan anmäla intresse. De konstnärer som lagt in sina uppgifter i vår Konstnärsbas får ett direktutskick om aktuella uppdrag.

Bild: Semrén och Månsson, Norconsult.