Arkiv » Grafik-stipendium att söka

Grafik-stipendium att söka

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels
minne har bildats genom att Karlskoga kommuns kultur- och
föreningsnämnd anslagit behållningen från försäljningen av en
grafikportfölj, utförd av konstnären Göran Persson, innehållande
bilder från Alfred Nobels liv och gärningar, att utgöra
stipendiekapitalet.
Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik. Stipendiesumman
uppgår till 20.000 kr. Till ansökan, som görs i brevform, bifogas
högst 10 foton av aktuella verk samt övriga handlingar och
referenser som sökanden vill åberopa. Obs ej cd-skiva eller
usb-minne.Till ansökan skall även bifogas upplysningar som rör
bildmaterialet, såsom titel, teknik och storlek.
Ansökan skall vara kultur- och föreningsförvaltningen tillhanda
senast 30 september 2015 och sänds till:

Karlskoga kommun
29. Karlskoga kultur- och föreningsförvaltningen
Göran Persson
691 83 KARLSKOGA