Arkiv » Gestaltningsuppdrag i Malmö

Gestaltningsuppdrag i Malmö

Malmö stad söker konstnärer som i samarbete med landskapsarkitekter är intresserade av att ta fram gestaltningsprogram – dvs koncept och utformning – för de två torgen och de två parkerna i fd Kv Spårvägen (Bussgaraget), Norra Sorgenfri. Genom att inkomma med uppgifter enligt anvisningar i Intresseanmälan för konstnärlig medverkan i gestaltningsprogram, så deltar du i prekvalificering och uttagning till uppdraget.

Uppdraget med gestaltningsprogrammen är att föreslå lämplig gestaltning och utformning för torgen och parkerna i kv Spårvägen, i nära samarbete med landskapsarkitekterna.

Inbjudan syftar till att uppmuntra utvecklandet av nya samarbetsformer mellan gestaltande yrkesgrupper som arkitekter och konstnärer. Malmö stad önskar genomföra ett projekt där konstnärer tidigt kommer in i byggprocessen, för att kunna arbeta i nära dialog med beställare, arkitekter, industridesigners och ljusdesigners utifrån platsens förutsättningar och de framtida brukarnas behov. Detta öppnar upp möjligheterna för fler intressanta gestaltningslösningar och en högre konstnärlig identitet i kvarterets parker och torg.

Låter det intressant, läs mer i bifogade pdfdokument.

Länk till Uppdragsbeskrivning

Länk till intresseanmälan