Arkiv » grundkurs i stenhantverk

grundkurs i stenhantverk

Stenhantverk med formgivning och skulptur.
> En grundkurs i stenhantverk och formgivning på Grebbestads Folkhögskola.
> Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedels-berättigande.
>
> Vi inleder året med en introduktion i materialet sten och i arbete med handverktyg. Därefter börjar vi sakta att arbeta med olika luft och el-drivna verktyg. Och tack vara en systematisk undervisnings metodik är deltagare efter ett år redan i stort sett självgående på stenverkstaden.
>
> Granit och diabas, kalksten, sandsten och marmor kan vara intressant för varje konstnär som material i offentlig miljö. Även om du inte vill utföra allt jobb själv kan du med gedigen kunskap om material och bearbetning mycket lättare ge uppdrag till stenhantverkare.
>
> Kursen.
> I slutet av augusti startar vi en ny omgång med vår ettårig utbildning i Stenhantverk på Grebbestads Folkhögskola. http://www.grebbestads.fhsk.se/kurser/sarskilda-kurser/stenhantverk-med-formgivning/
>
> Utbildningen är så pass ny att inte så många vet om den, vi vill gärna sprida information om kursen och vi hoppas att det kan vara rätt väg att skicka information till dig. Du kanske vet om en person som längtar efter just denna utbildning?
>
> Vi började för den första gång i september 2016, det finns bilder på www.stenhantverk.org  http://www.stenhantverk.org och Facebook https://www.facebook.com/grebbestads.fhsk/
>

Mer Info och bilder