Arkiv » Ide´skissbidrag påminnelse

Ide´skissbidrag påminnelse

KC logga
KcSyd tipsar:
Medlemmar i KcSyd som t ex behöver referensobjekt eller redan har ett
företag man vill arbeta med, har möjlighet att söka ett idéskissbidrag för
gestaltningsprojekt om man själv söker upp en uppdragsgivare
och presenterar ett skissförslag.
Ersättning är 10 000:- för F-skattare
Bidraget betalas ut när styrelsens arbetsgrupp har godkänt ansökan.
Ansökan skall innehålla:
Uppdragsgivarens namn, adress och namnunderskrift
och projektets placering.
Idéskiss, beskrivande bild, materialval
Preliminär budget
Uppgifter om sökanden.
Hämta Idéskissblanketten i pdf från KcSyds hemsida under fliken KcSyd
eller rekvirera blanketten anita@anitalarsson.com.
Ansökan skickas till
KcSyd c/o
Anita Larsson
Regeringsgaan 124 374 38 KARLSHAMN
Dessutom viktigt!
Dokumentation ( bild+titel+plats) till KcSyd om och när projektet genomförts
som kan publiceras på KcSyds hemsida och redovisas till
Kulturrådet.