Arkiv » Kampen i Kronoberg – En sammanfattning

Kampen i Kronoberg – En sammanfattning

Kampen i Kronoberg – En sammanfattning

Angående intresseanmälan att deltaga i upphandling till Psykiatrin i Växjö.

Sedan början på juni har det rått konflikttillstånd mellan konstnärskåren, framför allt i Småland, och region Kronoberg. Allt har sin rot i en dåligt formulerad upphandling. En upphandling med annonsering och intresseanmälan. I villkoren har man definierat krav på deltagande med: tre års högskolestudier. Inget mer. Till att börja med trodde vi ( KCSyd, Smålands Konstnärsförbund och KRO i Kronoberg) att det var ett förbiseende, men icke. Pernilla Jönsson (Pelle Jöns !) hävdar att akademisk utbildning är en garant för kvalitet och erfarenhet  i offentlig gestaltning.

I stället förhåller det sig så här: Om man gör ett litet tillägg: eller motsvarande yrkesverksamhet, vet man att man får just erfarna konstnärer som sökande. Vi påpekade naturligtvis detta men möttes av totalt oförstående. Är Pernilla Jönsson överhuvudtaget insatt i konstnärens verklighet? Är någon på kulturavdelningen insatt? Är det inte efterfrågat referensmaterial som är avgörande?

Detta betyder att en stor del av konstnärskåren inte har rätt att deltaga. Det kan vi inte acceptera. Det strider mot Likabehandling, ett av LOU´s viktigaste kriterier.

Vi har anmält upphandlingen till Diskrimineringsombudsmannen för att kravet på inhibition skall genomföras och upphandlingen göras om. 

En anmälan har också gjorts till konkurrensverket med samma syfte.

Vi har skriftligen anmält vår inställning till kulturavdelningen på regionen. Första gången försökte man smussla bort vårt inlägg!!, men det togs upp utan att vara diariefört. Vi har gjort ett omtag och gjort ny skrivelse. Den har figurerat i Smålandsposten, där för övrigt flera artiklar i ärendet förekommit. Sveriges Radio har också sänt.

Det visar sig att den konsult som ligger bakom upphandlingen också fått regionens förtroende t.o.m. 2018. Talar inte verkligheten sitt tydliga språk? Dessutom är konsulten Stockholmsbaserad och har ingen insikt i förhållandena här! Efter en tveksam upphandling, där hon anställdes, fick hon hand om psykiatriupphandlingen. 

I en av tidningsartiklarna uttalade sig Gustav Hammargren vid Upphandlingsmyndigheten och kommenterade problematiken.

Det finns inget hinder att ändra behörighetskrav/kvalificeringskrav såvida det inte förändrar upphandlingens art.

Men enligt Ragnar Lindberg, ordf. regionens kulturnämnd, kommer man inte att justera skrivningen under upphandlingens gång? Det är väl just då man skall ändra! 

Vi kan inte förstå denna halsstarrighet. Det ligger kanske en kennel begraven? Eller kanske okunskap i upphandligsarbete? Vi kan bara konstatera att KC´s konsulter inte hade åstadkommit såna här tveksamma skrivningar.

Finns det ekonomiska faktorer inblandade? Konstpool är absolut inte gratis. Ryktet går men vi har inga säkra siffror.

Finns det någon som kan svara på varför det skulle vara bättre att använda kommersiella aktiebolag i konst-branschen baserade i Stockholm framför våra egna konstnärsstyrda organisationer och verksamheter? 

Ett illasinnat angrepp på KC har gjorts av Ragna Berlin (VD Konstpool AB) och Åsa-Viktoria Wihlborg (VD Artplatform AB). Under ett möte med Konstnärspolitiska Utredningen påstår dom att Konstnärscentrum får bidrag för att skapa jobb åt sina konstkonsulter. Inget kan  vara mer felaktigt! KC får bidrag för att skapa arbetstillfällen åt konstnärskåren. 

De som region Kronoberg anställt är just desamma Åsa-Viktoria Wihlborg och Ragna Berlin som figurerar i Växjö. Vi förordar att en ny konstkonsult erbjuds arbete och att ett nytt upphandlingssystem används i region Kronoberg. KCSyd har efter kontakter med Konstnärspolitiska Utredningen rättat till de lögnaktiga påståendena kring Konstnärscentrums bidrag. (fake news?).

En annan infallsvinkel på detta.

Region Kronoberg har alltid varit intresserad av konstnärskårens åsikter och synpunkter. Vi har haft en god kommunikation här. Men vi kan kallt konstatera att det gäller inte längre. Vi kan inte som organisationer acceptera att våra medlemmar diskrimineras enbart på grund av geografiska skäl. I samrådsgrupper har problemen med att få konstnärer att stanna i Kronoberg diskuterats. Den policy som regionen nu anammar verkar i rakt motsatt riktning.

Vi skall tydligen outsourcas till Stockholm. 

Detta missförhållande har för övrigt också gällt regionens inköpspolicy under senare år. Här måste också en ändring genomföras. Vi konstaterar att det inte finns något förtroende mellan inköpare Thomas Franzen och konstnärskåren i Kronoberg och det gäller också de ytterst få utställningsarrangörer som finns här i regionen.

Jag uppmanar alla som är intresserade av att deltaga i upphandlingen till psykiatrin i Växjö att anmäla sitt deltagande och lämna in efterfrågat material. Kommer du att uteslutas på grund av avsaknad av högskolestudier har du möjlighet att begära överprövning av upphandlingen. Orsak: diskriminering. 

Vi kommer att noga följa detta.

Vilken soppa!

La lutte continue!

Staffan G-son Lind, ordf. Konstnärscentrum Syd