Arkiv » KcSyd tips: Registrera dig hos Konstpool

KcSyd tips: Registrera dig hos Konstpool

Vad gör Konstpool?
– Konstpool samlar utlysningar (Open calls) framförallt inom bild och form-området för att skapa överblick och synliggöra initiativ.

– Konstpools digitala ansökningssystem underlättar hanteringen av ansökningsprocessen för den som gör utlysningen, för de som ansöker och de som bedömer ansökningarna. För mer information kontakta Konstpool.

Nyhetsbrev till de som ansöker går ut varannan vecka med länkar till utlysningar som lagts upp sedan förra brevet och som fortfarande går att söka till.

Till Konstpools hemsida