Idéskissbidrag

Medlem i Konstnärscentrumsyd som själv söker upp en potentiell uppdragsgivare
( företag, organisationer mfl ) 
och presenterar ett konstnärligt förslag, har möjlighet att ansöka om Idéskisssbidrag.
 
Villkor:
 
  • Beskrivning av idén
  • Plats
  • Preliminär budget
  • Namnunderskrift av uppdragsgivaren
  • Uppgifter om sökanden
  • Foto/dokumentation av färdigt verk ska skickas till info@kcsyd.se
Bidragets storlek är 10 000:- vid F-skatt  och 7000:- ./. skatt + soc avgifter vid A-skatt.
Ansökningar behandlas och beslut tas kontinuerligt av KC-syds styrelse. Max två skissbidrag/år.
Ansökningsblankett kan laddas ner idéskissbidrag
eller rekvireras per mail info@kcsyd.se