Konstuppropet

KONSTUPPROPET genomförs på initiativ av Konstnärscentrum–Syd med stöd av Region Skåne genom Konst– och kulturfrämjande verksamhet för bildkonst. Projektledare är Lars Embäck.
I denna trycksak och genom facebooksidan KONSTUPPROPET förmedlas ögonblicksbilder som handlar om bildkonstnärernas möjligheter till arbetstillfällen och samverkan i undervisningen på grund– och gymnasieskolan. I KONSTUPPROPET # 1 handlar det framför allt om Malmö och Skåneregionen.
Konstnärscentrum–Syds intresseområden handlar om arbetsmarknadsfrågor och att verka för att stärka bildkonstnärernas försörjningsmöjligheter. Under många år har fokus inriktats på att få till stånd fler konstnärliga gestaltningar i den offentliga miljön i samband med nya byggprojekt. Nu lyfts Konstnärscentrum– Syds blick även mot undervisningen i bild och konst för barn, ungdomar och tonåringar i grund– och gymnasieskolan.
Konstnärscentrum–Syd vill genom KONSTUPPROPET bidra till diskussion genom att låta olika röster framträda och berätta om olika samarbetsformer och samverkan mellan skola och kulturaktörer. Det finns ingen självskriven väg för hur mötet mellan det fria kulturlivet och skola kan utvecklas.

LÄS KONSTUPPROPET # 1 SOM PDF HÄR

2016%20konstuppropet