Om KcSyd

Konstnärscentrum – Syd

KC-Syd är en fristående ideell förening och organiserar i dag c:a 240 yrkesverksamma konstnärer i Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.

KC-Syd har som uppdrag att förse offentliga och privata uppdragsgivare med information, förmedling av konstnärer och annat som berör konstnärlig gestaltning. Även andra konstnärliga projekt som t.ex. Skapande Skola, och informationskampanjer omkring 1%-regeln ligger inom vårt arbetsområde.

KC-Syd bistår kommuner, regioner och andra offentliga organisationer med råd och hjälp vad gäller “Lagen om offentlig upphandling” i samband med konstinköp och gestaltningsprojekt.

KC-Syd arbetar med kompetensutveckling av interna konsulter och anslutna konstnärer.

KC-Syd samarbetar med ett flertal organisationer på konstområdet och även med offentliga organisationer som kommuner, landsting och regioner.

KC-Syd är aktivt på byggmarknaden. Genom uppsökande verksamhet tas initiativ till att konstnärliga gestaltningar genomförs.

KC-Syd finansieras av Statens Kulturråd, Region Skåne, Region Småland och medlemsavgifter

 
Konstnärscentrum i Sverige

Konstnärscentrum är en rikstäckande organisation med 5 självständiga regionala föreningar, nord – syd – öst – väst – mitt.

Konstnärscentrums uppdrag är att verka på konstnärernas arbetsmarknad.
Genom att förmedla uppdrag, skapa nätverk, deltaga i konstlivet och att föra fram den konstnärliga gestaltningens betydelse för vår gemensamma miljö.
Genom insatser som konstnärlig rådgivare/konsult strävar KC efter att vara en självklar aktör på byggarbetsmarknaden.

Konstnärscentrums medlemmar är professionella konstnärer och antagningskraven är höga. Högskoleutbildning eller motsvarande långvarig yrkesverksamhet krävs för medlemsskap. Konstnärscentrum har i dag ca. 1500 medlemmar i hela landet.

Konstnärscentrum finansieras av Statens Kulturråd, som är vår största bidragsgivare. Regionalt stöds KC av regioner, regionförbund, landsting och andra offentliga organisationer.

Konstnärscentrum samarbetar med Region Skåne – Region Västra Götaland – Andra Regionförbund – Landstingen i Norrland – Arbetsförmedlingen Kultur – Statens Konstråd – Centrumbildningarna – Kollektivverkstäderna – Kommuner och deras organisationer – Andra Konstnärsorganisationer.

Stadgar

Bli medlem

Idéskissbidrag

Projektbidrag

Styrelse