Länkar

 • konstnarscentrum.org – Konstnärscentrums olika regioners gemensamma startsida
 • omkonst.com – Konstnärer skriver om konst
 • Bild och Konstnärsbanken – En arbetsförmedlingstjänst för konstnärer
 • konstik.se – Konstnärer i Kalmar Län + lite institutioner och händelser
 • KRO – Konstnärernas Riksorganisation
 • Museer – Museer i Sverige och länkar till museer i hela världen
 • KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
 • Konstnärernas Hjälpfond – Bidrag till konstnärer som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga nedsatt och är i behov av ekonomiskt stöd.
 • Ramverket – Ramverkets syfte är i korthet att visa konst på internet
 • Statens Konstråd – Statens konstråd har bl.a till uppgift att förse de byggnader som innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst
 • Konstnärsnämnden – Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter
 • Svenska tecknare – En facklig organisation för landets illustratörer och grafiska formgivare
 • Konstnärsguiden – Konstnärsnämndens guide för yrkesverksamma konstnärer
 • IKK – Institutet för konstnärer och konstförmedlare
 • Smålands Konstnärsförbund
 • Grafiska Sällskapet – Grafiska Sällskapet fungerar som en uppsamlingsplats för information om grafik och en mötesplats för de som älskar att titta på grafiska blad eller trycka dem.
 • Konstfrämjandet– arbetar med konstbildning och med att föra ut konst till människor i deras vardag

Exempel/förslag till medlemmar på en enkel hemsida  http://exempel.kcsyd.se/