Policy kring hantering av personuppgifter.

Detta är Konstnärscentrum Syds policydokument angående GDPR eller Dataskyddsförordningen med förteckning över de personuppgifter vi hanterar.

Konstnärscentrum Syd värnar om medlemmarnas integritet och använder endast de personuppgifter som behövs för vår verksamhet och vi sprider inte uppgifterna vidare till tredje part.

I databasen/medlemsregistret finns namn, adress, telefonnummer, epost, hemsida, kön, födelseår, disciplin ex skulptör, målare etc, betald medlemsavgift och markering om samtycke för internetpublicering. Födelseår och kön använder vi vid ansökan av verksamhetsbidrag från Kulturrådet. De vill ha det till sin statistik. Databasen (excelfil) sparas på Dropbox.

I registret på hemsidan finns namn, telefon, länkar till epost och hemsida.

På KcSyds hemsida finns också kontaktuppgifter till styrelsen som är en arbetande styrelse vars personuppgifter handhas av kassören för betalningar av arvoden.

Mejlutskick görs antingen genom ett mejlprogram och en mejlinglista med dolda adresser eller genom Mailchimp. Mejladresserna har medlemmarna själva lämnat.

Konstnärscentrum Syd har tidigare begärt in medlemmarnas personliga samtycke för publicering på internet skriftligen. Vid ansökan om medlemskap undertecknas beviljande av internetpublicering.

Vi håller registren aktuella och personuppgifterna tas bort när medlemskapet upphör.