Projektbidrag

Som medlem i KC-Syd kan man söka projektbidrag till konstnärliga projekt. Observera att projektbidraget inte kan utgöra utställningsersättning. KC-Syd´s målsättning med bidraget är att det i första hand skall beviljas medlem som förbereder ett större projekt tillsammans med flera andra konstnärer och som har lång förberedelsetid med ansökningar till flera bidragsgivare eller flera medsökande. EU-projekt är ett bra exempel på sådant projekt.

Villkor: Ansökningstiden är löpande och mottagna ansökningar granskas av styrelsen vid varje sammanträde. Svar meddelas per post eller e-post. Ansökan måste ha inkommit till styrelsen i god tid innan beräknad start för projektet. Styrelsen sammanträder 4 – 5 ggr per år. Projektbidrag kan inte godkännas i efterhand.

En redovisning av projektet skall senast 2 månader efter avslutat projekt skickas till styrelsen. Redovisningen skall innehålla en sammanfattande text av genomförandet. I dokumentation skall KC-Syd anges som bidragsgivare.

Bidraget är på 3000:- och inkluderar sociala avgifter. Sökande som inte har F-skatt erhåller 2255:-

All förändring av projektet måste snarast meddelas styrelsen. Ansökningsblankett kan laddas ner här: projektbidrag ansökan, eller beställas från info@kcsyd.se