Arkiv » Konstdepartementet

Konstdepartementet

Är du som konstnär intresserad av att få möjlighet till uppdrag i skolan?

Kurs om Konstdepartementet via zoom-länk onsdagen den 19 augusti kl 16:00-18:00

Genom unika samarbeten mellan barn, unga och konstnärer i hela landet utforskar vi klassrummet och skolan som konstrum.  Målsättningen är ta ansvar för att öka tillgången till bild- och formområdet i hela landet. Särskild vikt läggs vid barn och ungas rätt till att ta del av och själva skapa konst.

Konstdepartementet initierades av Konstnärscentrum öst, och drivs i samarbete med fyra nationella centrumbildningar – Konstnärscentrum nationell, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum.

Kolla in andras presentationer och skolprojekt på Konstdepartementet här: https://www.konstdepartementet.se/konstnarer/?centrum=konstnarscentrum

Kursledare är Konstdepartementets projektledare Camilla Eltell.

ANMÄLAN FÖR MEDLEMMAR I KC SYD SENAST 2020-08-17 TILL: info@kcsyd.se