Arkiv » Möjlighet att söka stöd för digital utveckling

Möjlighet att söka stöd för digital utveckling

Efter sommaren erbjuder Region Skånes kulturnämnd två möjligheter att söka stöd för utveckling inom det digitala området. Det handlar om en utlysning av medel för kreativ och konstnärlig utveckling och ett erbjudande om att söka forskarstöd.

Här är kort information om de två insatserna:

1. Utlysning av medel för digital utveckling
En möjlighet att söka medel för digital utveckling inom det konstnärliga/kreativa fältet där vi riktar oss brett, till professionella kulturaktörer. Totalt finns det 1,2 miljoner avsatt till utlysningen. Det går att söka pengar i KDB mellan 11 september och 9 oktober.
Mer information om utlysningen finns här: https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/bidrag-till-digital-utveckling/

2. Erbjudande om forskningsstöd för digitala projekt
De som får verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturnämnd har möjlighet att söka stöd för utvecklande projekt inom ett brett digitalt spektrum. I projektet ska de arbeta tillsammans med forskare från Malmö högskola.
Ansökan görs genom att formulera en kort projektbeskrivning senast 21 augusti. Ansökan ska sedan kompletteras med en pitch den 31 augusti.
Här finns mer information om erbjudandet om forskningsstöd:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/kulturbidrag/forskningsstod-for-digitala-projekt/

Vänliga hälsningar
Annelie Krell
_________________________________________

Annelie Krell
Utvecklare digital kultur
Kultur Skåne

Region Skåne

Postadress: Kultur Skåne, 205 25 Malmö
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
tfn: +46 (0)40-675 37 38
sms: 0768-870 863
annelie.krell@skane.se
skane.se/kultur