Arkiv

Skapande skola

Kom ihåg att anmäla dig senast 17 augusti!
Är du som konstnär intresserad av att få möjlighet till uppdrag i skolan?

Kurs om Konstdepartementet via zoom-länk onsdagen den 19 augusti kl 16:00-18:00

Genom unika samarbeten mellan barn, unga och konstnärer i hela landet utforskar vi klassrummet och skolan som konstrum. Målsättningen är ta ansvar för att öka tillgången till bild- och formområdet i hela landet. Särskild vikt läggs vid barn och ungas rätt till att ta del av och själva skapa konst.

Konstdepartementet initierades av Konstnärscentrum öst, och drivs i samarbete med fyra nationella centrumbildningar – Konstnärscentrum nationell, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum.

Smålandskonstnärer!

Under Rådande Omständigheter 19.9 – 29.11 2020

Smålands Konstarkiv bjuder in alla professionella konstnärer, formgivare och konsthantverkare bosatta i Småland att delta i grupputställningen Under Rådande Omständigheter i Lada 3 i höst. Samtliga verk kommer att vara till salu och syftet är att visa mångfalden i Smålands konstliv samtidigt som möjligheter ges till intäkter i en period då situationen kring covid-19 slår hårt mot de individuella kulturskaparna. Utställningen är ett sätt för Smålands Konstarkiv som institution att stötta det professionella konstlivet i Småland, och alla försäljningsintäkter går oavkortat till de sålda verkens upphovspersoner.

Mer information och anmälan HÄR

Konstdepartementet

Är du som konstnär intresserad av att få möjlighet till uppdrag i skolan?

Kurs om Konstdepartementet via zoom-länk onsdagen den 19 augusti kl 16:00-18:00

Genom unika samarbeten mellan barn, unga och konstnärer i hela landet utforskar vi klassrummet och skolan som konstrum.  Målsättningen är ta ansvar för att öka tillgången till bild- och formområdet i hela landet. Särskild vikt läggs vid barn och ungas rätt till att ta del av och själva skapa konst.

Konstdepartementet initierades av Konstnärscentrum öst, och drivs i samarbete med fyra nationella centrumbildningar – Konstnärscentrum nationell, Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum.

Kolla in andras presentationer och skolprojekt på Konstdepartementet här: https://www.konstdepartementet.se/konstnarer/?centrum=konstnarscentrum

Kursledare är Konstdepartementets projektledare Camilla Eltell.

ANMÄLAN FÖR MEDLEMMAR I KC SYD SENAST 2020-08-17 TILL: info@kcsyd.se

INBJUDAN till jurybedömd utställning UNG KONST SYDVÄST 2020

INBJUDAN
till jurybedömd utställning
UNG KONST SYDVÄST 2020
i Ljungby Konsthall 26/9 – 14/11
Unga konstutövare, 16 – 26 år, såväl amatörer, studerande och yrkesverksamma, bosatta i
Småland, Öland, Blekinge och Halland inbjudes att delta i den öppna regionala,
jurybedömda konstsalongen i Ljungby Konsthall 26 september till 14 november 2020.
Verk som antas kan vara måleri, grafik, foto, textil, teckning, glas, blandtekniker och
skulptur. Storlek för inramade konstverk högst 120x120cm. Skulptur högst 180cm
inklusive sockel.
Inlämning för jurybedömning sker med minst 3 och högst 5 stycken digitala bildfiler
i .jpg- eller .png-filformat fotografier, ett på varje verk. Inget av verken får vara äldre
än 3 år. Bildfilerna skall vara märka med inlämnande konstnärs personnummer och
verkets titel.
• Ett nyinstiftat konstpris á 10.000 kr till ung konstnär kommer att tilldelas en av
de antagna konstnärerna.
• Filerna skicka som e-post senast den 30 augusti 2020 till
info@ljungbykonstforening.se
tillsammans med upphovspersonens
• Namn
• Personnummer
• Postadress
• Telefonnummer
Ingen anmälningsavgift debiteras.
De välmeriterade jurymedlemmarna är utsedda av Ljungby Konstförening,
Konstnärscentrum Syd, studieförbundet Sensus och Kultur- och fritidsförvaltningen,
Ljungby Kommun.
Antagna verk kommer att tillkännages den 7 september 2020.
Den konst som kommer med på utställningen är försäkrad och ska vara till försäljning.
För sålda verk avgår 25 procent i provision i enlighet med verkets listpris.
Antagna verk skall inlämnas till Ljungby Konsthall, Södra Järnvägsgatan 8, onsdagen den
16 september kl 13-18 eller vid annan tidpunkt om så överenskommes.
Förfrågan och närmare upplysningar: info@ljungbykonstförening.se
___________________________________________________
Ljungby Konstförening Org nr 829000-6702
Ljungby Gamla Torg, Bolmstadsvägen 1, 342 35 Ljungby Tel 073-0682805

Enkät om Coronapandemins ekonomiska påverkan

Hej vänner och kollegor, Det är märkliga tider, vi lever nog alla i någon sorts snabbt föränderlig pendling mellan oro och hopp.  Jag har gått ut med en uppmaning till konstnärer att höra av sig till mig och berätta hur coronapandemin och de åtgärder som satts in för att hindra smittspridningen har påverkat dem ekonomiskt. Och hur det kommer att påverka framöver. Självklart påverkas vi på andra sätt än det akut ekonomiska också, och jag tar gärna även emot andra funderingar och förslag på lösningar.

 Nu har vi lagt upp en digital enkät, som jag uppmanar er att hjälpa till att sprida till så många bild- och formkonstnärer som möjligt. Det behöver inte bara vara medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation, vi vill få in så mycket info som möjligt från så många yrkesverksamma som möjligt.

https://sv.surveymonkey.com/r/GF7PDDS

Vänligen
från
Sara Edström
Ordförande Konstnärernas Riksorganisation

Växel: 08 54 54 20 80
Mobil: 0046-72 242 40 12
Adress: Hornsgatan 103, 9 tr, 117 28 Stockholm

Nytt för Skapande skola

Som yrkesverksam konstnär ska det vara självklart och enkelt att möta 

skolelever på ett eller annat sätt. Konstnärer är en resurs för 

samhället, och det är viktigt att barn och ungdomar får insyn i 

konstnärlig verksamhet och metod. Detta är grundtanken med vår nya 

plattform www.konstdepartementet.se som vi lanserar nationellt under 

2020 efter en pilot i Stockholms stad under hösten. Plattformen 

förmedlar både uppdrag för skolans grundverksamhet och för Skapande 

skola. Som medlem i Konstnärscentrum lägger du in ditt projekt på 

plattformen, där det finns ett antal format att välja på. Vi 

marknadsför ut mot skolorna och bokningar sker enkelt genom ett 

kalendersystem på plattformen. Ersättning enligt KLYS 

rekommendationer. Lägg in ditt projekt i dag!

 

För mer information, kontakta Peter Gahnström på peter@kcost.se

region Skånes Kulturförvaltning söker…

 Utvecklare, vik, till enheten Konst och Livsmiljö, Region Skånes kulturförvaltning i Malmö:

Bild- och formområdet i Skåne är betydelsefullt och i flera avseende ledande i landet med flera institutioner och ett stort antal fria aktörer. I rollen som utvecklare hos oss arbetar du i huvudsak med handläggning inom bildkonst, form och design. Dina arbetsuppgifter består av att handlägga och följa upp bidragsgivning som tillsammans med andra strategiska insatser syftar till att stärka området bild, form, arkitektur och design i Skåne. Du har ett nära samarbete med kollegorna inom enheten och förvaltningen. Obs att de första intervjuerna är planerade till den 10 oktober. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.

 För frågor, vänligen kontakta Ola Jacobson, tf enhetschef Telefon: 040-675 37 35

E-post: ola.jacobson@skane.se

 För mer information om tjänsten, se länken nedan:

https://www.skane.se/jobba-hos-oss/Lediga-jobb/id/?assign=ed9d9915-d70d-4c20-81f1-623bae33f0ee

Statens Konstråd bjuder in!

Hej! Vi på Statens konstråd vill gärna bjuda in er och era medlemmar till 4 oktober i Nyköping då vi kommer att arrangera en heldag om offentlig konst. Arrangemanget sker i samarbete med Sörmlands museum och dagen kommer att äga rum på museet. Som konstnär har man rabatterad avgift på konferensen, 250 kr, och då ingår lunch och fika.  Inbjudan finns  i länken nedan. Sista anmälningsdag är 26 september. Varmt välkommen!

https://statenskonstrad.se/events/konferens-om-deltagande-engagerande-och-utmanande-den-nya-offentliga-konsten/https://statenskonstrad.se/events/konferens-om-deltagande-engagerande-och-utmanande-den-nya-offentliga-konsten/