Arkiv » Nytt år

Nytt år

nytt-år

Vi lägger nu ännu ett framgångsrikt år till handlingarna.

Ansökan till KUR, angående resurser 2013, har just skickats in och därför är preliminära siffror  nu aktuella. Preliminära innebär i detta fall att siffrorna möjligen kommer att räknas upp. Vi vet att ett par riktigt stora gestaltningsprojekt ligger i ”pipeline” men de kommer att hänföras till år 2013.
Förutom den ordinarie verksamheten har vi drivit ett projekt i Kronoberg med besök i alla kommunerna för att diskutera 1%-regeln. Detta arbete fortsätter under 2013 och resurser har ställts till vårt förfogande.
I region Skåne kommer vi att genomföra ett liknande projekt under 2013 och det har vi också fått extraresurser till.
1%-regeln är den enskilt viktigaste frågan vi för närvarande driver. De flesta kommuner har inte beslut, eller alternativt har men använder det inte. Vår målsättning är naturligtvis att alla skall fatta beslut om 1% till offentlig konst, och att arbetsmetoderna är godtagbara ur vårt perspektiv.

Om vi lyckas driva på denna utveckling betyder det att vår arbetsmarknad ökar och att behovet av KC och vår kompetens, inte minst vad gäller upphandling, också ökar.

 Preliminära resultat 2012
Vi har engagerat, vilket betyder: förmedlat uppdrag, konsultuppdrag, föreläsning, konstprojekt, idéskissbidrag, projektledning o arbete.
158 konstnärer, fördelat på:  86 kvinnor och 72 män.
Det ekonomiska värdet av detta:
8 079 825 :-, fördelat sålunda:  5 751 035 till kvinnor och  2 328 790 till män.

Det samlade resultatet för KC i hela landet är 15,7 miljoner. Vi åstadkommer alltså ungefär hälften. Det känns naturligtvis mycket tillfredsställande. Det som inte känns tillfredsställande är att det finns så många duktiga konstnärer som inte får möjlighet att utföra offentliga gestaltningar. Men vi jobbar på det.

 Gott Nytt År
Önskar KCSyd, genom Staffan G-son Lind, ordförande.