Konst rådgivning

Konstnärscentrum kan, med sin mångsidiga erfarenhet av både stora och små konstprojekt, erbjuda den hjälp som erfordras för att lyckas med en genomtänkt konstnärlig gestaltning. Konstnärscentrum kan bistå med rådgivning i såväl enskilda frågor som val av konstnär till att handha projektledning i större konstprojekt. Detta gäller även upphandlingsprocesser. En KC-Konsult fungerar som sakkunnig samtalspartner. Observera att den första konsultationen är kostnadsfri.

Vi kan vara behjälpliga vid:

Projektbeskrivning

Förslag på lämplig konstnär

Skissbidrag

Upphandling

Förmedlande roll mellan uppdragsgivare och konstnär

Kontraktskrivning

Kvalitetskontroll

Mediakontakter

Exempel på frågor som kan uppkomma:

Hur får man kontakt med lämpliga konstnärer?

Vilka material är lämpliga?

Hur bedömer man konstnärlig kvalitet?

Vilka krav kan ställas på konstnären?

Finansiering?

Tidsplan Hur fungerar upphandling av konst

Kontakta konsultansvarig:

Roger Simonsson

e-post: simonssonroger@hotmail.com

tel: 0470-34023, 070-3510794