Arkiv » Seminarium om Bildämnet i skolan och Lärandets konst – MALMÖ

Seminarium om Bildämnet i skolan och Lärandets konst – MALMÖ

1936102_1698789930363114_5935448094448709518_n
MODERNA MUSEETS LASTBRYGGA MÅNDAG 25 APRIL 12.30 – 17
VÄLKOMNA TILL ETT SEMINARIUM OM BILDÄMNET I SKOLAN OCH LÄRANDETS KONST SOM RIKTAR SIG TILL SKOLOR OCH KULTURARBETAREAnmälan till konstuppropet@larsemback.se senast 18 april. Inga kostnader för seminariet. Eftersitsen betalas individuellt på plats. Men vi måste veta hur många vi blir. Meddela i svarsmailet om du följer med! Kostnad för mat och dryck under 200 kr.Program:
12.30 – 13.00 Registrering/ te eller kaffe, frukt, enkel smörgås
13.00 – 13.15 Välkommen! Introduktion av eftermiddagens program. Staffan G–son Lind – konstnär och ordförande i Konstnärscentrum–Syd och Lars Embäck, konstnär och projektledare för Konstuppropet.
13.15 – 13.50 KONSTEN OCH SKOLAN. HUR TAR KONSTEN PLATS I BILDÄMNET I SKOLAN? BILDÄMNETS KONSTRUKTION IDAG OCH IGÅR. VILKEN BILDKOMPETENS FÅR GRUNDSKOLELÄRARE?
Ewa Berg – konstnär och universitetsadjunkt i bild och visuellt lärande för ämneslärare i Bild och för för–och grundskolelärare på Malmö Högskola.
13.55 – 14.30 KONSTNÄRERS PROJEKT I SAMARBETE MED SKOLAN
Ingrid Falk – konstnär och lärare på Konstfack i Stockholm. 2012 – 2015 var hon kursansvarig för en distanskurs som gavs på Konstfack i Stockholm för konstnärer som vill arbeta med barn i skolan.
14.30 – 14.50 Paus.
14.50 – 15.25 KONSTEN ATT UNDERVISA I GYMNASIET
KrIstian Körner – konstnär, verksamhetsledare på Konstitutet och lärare i estetiska ämnen, undervisar på Plusgymnasiet i Malmö sedan hösten 2012 berättar om sitt arbete med undervisning i konceptuellt och kritiskt tänkande.
15.25 – 16.00 DEN AVDAGATAGNA HUVUDFOTINGEN – OM KONSTENS AVVISADE SPRÅKLIGHET
Nina Bondeson – konstnär, undervisar på konstskolor, f d professor på HDK och debattör.
16.10 – 17.00 Paneldiskussion med föreläsarna. Moderator: Lars Embäck
17.20 – 20.00 Mat och eftersits.

Foto: Muralcentralen

KONSTUPPROPET är ett initiativ från Konstnärscentrum-Syd som drivs med stöd av Region Skåne genom Konst- och kulturfrämjande verksamhet för bildkonst.