Skapande skola

 

Syftet med Skapande skola är att bidraget ska medverka till att:
1) kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt  integreras i årskurs 1–9 med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan och FNs barnkonvention.
2) öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.
3) komplettera och utvidga befintlig kulturverksamhet i skolan.
(från Kulturrådetshemsidets www.kulturradet.se/sv/bidrag/skapandeskola/Detaljerad-information)

Bidragkan sökas för:
• Inköp av professionell kulturverksamhet.
• Insatser som främjar elevernas eget skapande.
• Insatser som främjar långsiktig samverkan mellan skolan och kulturlivet.

 

Projekt