Info till konstnärer

Nytt för Skapande skola se inlägg under Nyheter kategorin Skapande skola

Länkar:
 
 
 

Titta på din kommuns hemsida för att se om det finns några genomförda projekt. Titta även på andra kommuner i Sverige som genomfört olika projekt för att få en uppfattning om inriktning, teman och omfattning. Förslag:

  • Ett samarbete med lokala museer, kollektivverkstäder, teater, föreningar och olika kulturinstitutioner kan ev. ge fördelar.
  • Bilda grupperingar, mellan olika kulturutövare från olika områden.
  • Skolorna kan tänkas vilja ha färdiga paketlösningar och workshops
  • Anpassade projekt som stämmer in på den lokala närmiljön.
  • Handledning vid besök på olika kulturinstitutioner.

Förslag på professionella utövare som kan bindas till skolorna under kortare och längre perioder. Dessa kan även fungera som föreläsare. Tänk på vilken årskurs projektet ska vara anpassat för, från årskurs 1-9. Tänk på att göra en handlingsplan, där även eleverna ges inflytande på resultatet. Syfte med Skapande skola-projekten kan vara:

  • Eleverna ska få prova nya former för lärande, möta professionella utövare inom kulturområdet, som kan ge eleverna personlig utveckling och inspiration.
  • Eleverna ska få en inblick i samhällets förenings och kulturliv.
  • Eleverna ska få prova sin egen förmåga genom att testa olika uttryckssätt praktiskt.
  • Eleverna ska få kunskaper om nationella minoriteters kultur, språk och religion.
  • Eleverna ska få kunskaper om nya medier, nya konstinriktningar.