Vad kostar det?

Här ger vi exempel på hur man beräknar budget och ekonomi för att jobba med en bildkonstnär i ett konstprojekt. Vi ger exempel på vad det kostar att betala en konstnär. Konstnärscentrum utgår från Konstnärernas Riksorganisations arvodesrekommendationer. Kontakta för hjälp eller frågor Birgitta Heiling eller Lars Embäck

Exempel 1:
Ett konstprojekt på 7,5 timmar som utförs vid 3 tillfällen X 2,5 timmar, kostar plus en förberedelsetid på två timmar, dvs total arbetstid 9,5 timmar, 7 125 kr inkl soc avg. Exkl moms. Materialkostnader och resersättning tillkommer.

Exempel 2:
Ett lite längre konstprojekt där man i stället räknar faktisk arbetstid (lärar- och elevtid, för- och efterarbete, raster och restid) med timarvode 350 kr, som utförs under 2-3 veckor med 83 tim, varav elevtid 46 tim, kostar 29 050 kr inkl soc avg. Exkl moms. Materialkostnader och resersättning tillkommer.

Materialkostnader: Är väldigt olika beroende på antal elever och vilka material som används. Konstnären kan göra en beräkning när man vet vilka förutsättningar som ges.

Vid budgetering av projekt är det viktigt att räkna med förberedelsetid för konstnären. Planeringsmöte(n) mellan skolan och konstnären har stor betydelse för lyckade resultat.

Arvodesrekommendationer 2014

Uppdragsarbete
Minimiarvode för konstnärer vid uppdragsarbete såsom produktionsarbete, projektverksamhet, medverkansersättning vid utställning, tillfälliga konsult-, rådgivnings- och juryuppdrag, paneldebatter, guidningar.
750 kr per timme F-skatt